U okviru projekta Freedomkeepers: Mobilni timovi u lokalnim zajednicama u borbi protiv trgovine ljudima Pravni centar je formirao mobilne preventivne timove za djelovanje na lokalnom nivou u tri opštine Bar, Podgorica i Berane.

Projekat Freedomkeepers mobilni timovi u lokalnim zajednicama u borbi protiv trgovine ljudima prepoznaje dvije društveno marginalizovane grupe u Crnoj Gori kao najizloženije riziku da postanu žrtve trgovine ljudima: djecu i omladinu iz lokalnih romsko-egipćanskih zajednica, te migrante.

Dok je izloženost RE populacije, naročito njenih najosjetljivijih grupa – djece i mladih, dominantno uslovljena njihovim marginalizovanim društvenim položajem i začaranim krugom siromaštva iz kojeg teško izlaze, izloženost migranata dodatno pogoršavaju sve restriktivnija azilna politika zbog koje oni koji žele da se preko Crne Gore domognu Evropske unije sve češće pribjegavaju korišćenju usluga krijumčara da bi ih preveli preko zatvorenih granica. Budući da se edukacijom ciljnih grupa uvećavaju šanse za preventivno djelovanje, projekat predviđa aktivnosti kojima se rizične grupe upoznaju s problemom trgovine ljudima, uče kako da prepoznaju rizike te da izbjegnu dolazak u rizične situacije.

Od uspostvljanja nezavisnog azilnog sistema u Crnoj Gori 2007. godine nije identifikovana nijedna žrtva trgovine ljudima među migrantima, iako je kroz našu zemlju prošlo nekoliko desetina hiljada migranata. Izvještaj Ekspertske grupe GRETA iz juna 2021. godine ukazuje na ovaj problem. Predlažući socijalne, ekonomske i druge inicijative za pomoć grupama u riziku od trgovine ljudima, GRETA navodi da bi “crnogorske vlasti trebale ulagati u socijalne, ekonomske i druge mjere namijenjene grupama u riziku da postanu žrtve trgovinom ljudima, među koje spada i terenski rad u romskim i egipćanskim zajednicama”.

Upravo se ove preporuke primjenjuju u projektu FREEDOMKEEPERS: Mobilni timovi u lokalnim zajednicama u borbi protiv trgovine ljudima u okviru kojega pravnici i edukatori s bogatim iskustvom rada s marginalizovanim grupama, a naročito s RE populacijom i migrantima, odlaze među rizične grupe kako bi ih osvješćivanjem o ozbiljnosti rizika i obukom kako da sebe i svoje bližnje od opasnosti upadanja u mrežu krijumčara i trgovaca ljudima.

Mobilni timovi će sprovoditi redovne terenske posete kako bi razgovarao sa ljudima i relevantnim lokalnim institucijama kako bi identifikovao potencijalne slučajeve trgovine ljudima i uputio ih na dostupne mehanizme podrške. Fokus će biti na RE naseljima, izbjeglicama iz Ukrajine, licima u riziku od apatridije, kao i djeci koja žive i rade na ulici. Pored posjeta ciljnim grupama na terenu, biće sproveden i niz poseta OCD koje se zalažu za marginalizovane grupe i one u riziku od trgovine ljudima, kao i intenzivna komunikacija sa lokalnim institucijama.
Projekat FREEDOMKEEPERS: Mobilni timovi u lokalnim zajednicama u borbi protiv trgovine ljudima sprovodi se u okviru programa “U pravo vrijeme-Podrška zaštitnicima/ama ljudskih prava i OCD u oblasti promocije ljudskih prava i razvoja demokratske političke kulture”, koji realizuju nevladine organizacije Juventas, Help-Hilfe zur Selbsthilfe, Centar za monitoring i istraživanje-CeMi, Kvir Montenegro i Otvoreni centar Bona fide uz podršku Delegacije Evropske unije kroz program Evrospki instrument za demokratiju i ljudska prava za Crnu Goru 2022(EIDHR)-ctr.438-535.