Maturanti Gimnazije „Panto Mališić“ posjetili Skupštinu opštine Berane. Učenici su imali priliku da predstavnicima lokalnog Parlamenta i rukovodiocima organa lokalne uprave, postavljaju pitanja i sa njima razmijene mišljenja o funkcionisanju organa lokalne samouprave, kao i o svakodnevnim problemima sa kojima se susreću stanovnici naše opštine.

Predsjednik SO Berane poželio je dobrodošlicu razrednom starješini Zlatici Obradović i učenicima IV dva i istakao da je Skupština kao predstavnički organ građana otvorena za saradnju sa svima, a posebno sa mladima.

Na pitanja učenika koja se tiču rada organa lokalne uprave odgovore su dali sekretar Sekretarijata za finansije i ekonomski razvoj Svetomir Aković, v.d menadžer Opštine Darko Stojanović, sekretar Sekretarijata za planiranje i uređenje prostora Marko Lalević i savjetnik u Sekretarijatu za sport, kulturu, omladinu i saradnju sa NVO Dragoje Rajković.

Na kraju je Služba Skupštine organizovala koktel za učenike i predstavnike Parlamenta i organa lokalne uprave.