Mladi BeranaIz budžeta se finansira 38 hiljada zaposlenih
U Crnoj Gori se 38 hiljada zasposlenih finasira iz državnog Budžeta, ali ti podaci ne obuhvataju one koji rade u lokalnoj samoupravi, saopštila je ministrka javne uprave, Suzana Pribilović.
Ona je nakon petog sastanka Posebne radne grupe za reformu javne uprave formirane između Evropske komisije i Crne Gore, rekla da je optimizacija bila jedna od glavnih tema dvodnevnog sastanka.“Nesporno je da smo, imajući u vidu značaj te teme, usaglasili određene zaključke. Sto se tiče samog procesa optimizacije, od kojeg se očekuju značajni pomaci, on će ići svojim tempom, i metodologijom koja je već utvrđena”, rekla je Pribilović novinarima.

Ona je pojasnila da su planovi da se, do kraja godine, utvrdi metodologija optimizacije, koja će biti osnov za utvrđivanje Plana optimizacije i nakon toga njegova realizacija do kraja naredne godine, na određenim nivoima, u skladu sa onim što Plan bude pokazao.

“Što se tiče konkretno podataka vezano za broj zaposlenih, ono što mogu u ovom trenutku reći mi imamo podatke pribavljene od Ministarstva finansija – ukupan broj zaposlenih koji se finansiraju iz Budžeta Crne Gore je oko 38 hiljada, ovi podaci ne obuhvataju broj zaposlenih u lokalnoj samoupravi”, rekla je Pribilović.

Ona je kazala da je jedna od obaveza Ministarstva javne uprave, koju su prihvatili na sastancima, da do kraja okotobra imaju ukupan broj zaposlenih u javnom sektoru.

Pribilović je rekla da je ovogodišnji sastanak Posebne grupe za reformu javne uprave bio veoma konstruktivan, i da je konstatovan napredak Crne Gore u procesu reforme javne uprave.

Prema njenim riječima, redovni godišnji sastanci sa partnerima iz Evropske komisije po pitanju reforme javne uprave pokazali su se kao najbolji put za unapređenje saradnje i dobar put za razmjenu stavova i mišljenja, kao i metod koji daje rezultate.

“Zato smo i ovaj sastanak Posebne grupe iskoristili da prezentujemo brojne aktivnosti koje je otpočelo i realizovalo Ministarstvo javne uprave, kao i druga ministarstva i institucije u cilju ostvarenja zacrtanih strateških ciljeva u oblasti reforme javne uprave”, rekla je Pribilović.

Kako je navela, posebno interesantne teme su bile strateški okvir reforme javne uprave sa akcentom na koordinaciju, monitoring i finansijsku održivost, izrada i koordinacija javnih politika, službenički sistem, optimizacija, organizacija javne uprave, upravljanje javnim finansijama, kao i druga pitanja.

“Veoma je značajno što smo usaglasili stavove sa kolegama iz Evropske komisije u vezi sa pojedinim rješenjima koja će s naći u novom Zakonu o državnim službenicima i namještenicima i Zakonu o lokalnoj samoupravi, a koja će značajno unaprijediti kvalitet službeničkog sistema u Crnoj Gori”, kazala je Pribilović.

Ona je saopštila da su na sastanku definisali i buduće aktivnosti u procesu optimizacije javne uprave u Crnoj Gori sa posebnim naglaskom na potrebu kreiranja kvalitetne i efikasne javne uprave.

“Na kraju smo usaglašene stavove pretočili u konretne, jasne i vremenski ograničene zaključke, koji će biti ključna smjernica za buduće aktivnosti u oblasti javne uprave. Između ostalog, zaključeno je da u narednom periodu moramo obezbijediti kontinuitet u reformskim nastojanjima da se sistem javne uprave u Crnoj Gori učini još efikasnijim i profesionalnijim”, rekla je Pribilović.

Šef Jedinice za Crnu Goru u Generalnoj direkciji za proširenje Tomasa Haglajtner, podsjetio je da je predsejdnik Evropske komisje Žan klod Junker prije dvije sedmice dao jednu ambicioznu perspektivu za region, u smislu pristupanja, i identifikovao Crnu Goru kao frontmena u tom procesu.

“Ono što treba Crna Gora sama da uradi, tu stupa javna administracija, a to je profesionalna administracija zasnovana na sposobnostima sa ambicioznom agendom koju Crna Gora mora sama da postavi”, naveo je Haglajtner

On je podsjetio da je Junker rekao da je pristup Evropskoj uniji težak, i da zaista pozdravlja veliku energiju koju Vlada ulaže u koordiniranje tog procesa.

Haglajtner je naveo da je na sastanku razgovarano o optimizaciji, obavezama koje Vlada treba da ostvari u narednim mjesecima, to su obeznjeđivanje neophodnih sredstava, jer je to težak i kompleksan posao.

„Takođe, potrebno je realizovati, odnosno obezbijediti održivo finasiranje javne uprave, treba obezbijediti zapošljavanje državnih službenika na osnovu njihovih sposobnosti, kako biste imali efikasnu javnu upravu. Takođe, važna stvar je pružanje javnih usluga, to je ključna stvar koja se tiče građana Crne Gore“, naveo je Haglajtner.

On je ocijenio da su sastanci bili vrlo intenzivni.

“Čitav ovaj posao posmatramo kao jednu mašinu, a mi smo ti koji vas podmazujemo, i zaista se radujemo rezultatima koji će se ostvariti prije sastanka sljedeće Radne grupi za reformu javne uprave i budućoj saradnji sa ministarkom Pribilović”, zaključio je Haglajtner.