U okviru kampanje Budi odgovoran ove sedmice je evidentirano šest primjedbi, na osnovu kojih je izrečena jedna novčana kazna od 200 eura.

Inspektori s sa 200 eura kaznili Polikliniku Anti Age u Podgorici nakon što su utvrdili da dermatolog, sa kojim je zaključen ugovor o radu, nema prijavu na obavezno osiguranje.

“Direktor Poliklinike objasnila je da u slučaju potrebe povremeno angažuju druge ljekare zbog obavljanja konsultantskih usluga, shodno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti, kao i da imaju medicinsku sestru sa kojom je zaključen ugovor o radu i koja je prijavljena na osiguranje”, navodi se u odgovoru na prijavu.

Inspektori su prilikom kontrole Poliklinike, prijavljene i za neizdavanje fiskalnih računa, konstatovali da se djelatnost obavlja u specijalističkoj ambulanti iz dermatologije na osnovu rješenja Ministarstva zdravlja, koje je utvrdilo da su ispunjeni uslovi u pogledu prostora, opreme i kadra.

Inspektori su dio prijave koja se odnosila na neizdavanje fiskalnih računa proslijedili Poreskoj upravi kao nadležnom organu.

Inspektori nijesu mogli obaviti kontrolu kafane “Tomanović” u Pljevljima, prijavljene za nelegalan rad stranog državljanina, jer objekat nije radio.

Nepravilnosti nijesu utvrđene prilikom kontrole poslastičarnice Fontana i prodavnice Grin u Nikšiću, restorana Lazzaro u Baru i pekare u Beranama.

Kampanju Budi odgovoran krajem decembra 2013. godine pokrenuli su Ministarstvo finansija i Kancelarija Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u Crnoj Gori s ciljem da doprinese jačanju svijesti javnosti i većem uključivanju građana u borbu protiv sive ekonomije.

Projekat omogućava građanima da jednostavno i brzo ukažu na nepravilnosti poput neizdavanja fiskalnih računa, rada na crno ili kršenja potrošačkih prava i pomognu nadležnim institucijama da se što uspješnije izbore sa sivom ekonomijom.

Građanima su ostavljene na raspolaganje tri opcije da prijave uočene nepravilnosti, putem mobilne aplikacije Budi odgovoran, web sajta www.budiodgovoran.me i kol centara Poreske uprave (PU) na broj 19707 ili Uprave za inspekcijske poslove 080 555 555.