Međunarodna naučna konferencija „Transformacioni procesi u sportu – sportska dostignuća“, koju organizuju Crnogorska sportska akademija i Fakultet za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta Crne Gore, izuzetan je događaj koji omogućava širenje naučnih saznanja i povezivanje naučnika i istraživača iz različitih krajeva svijeta, ocijenio je prof. dr Ali Reza Amani sa Shomal Univerziteta iz Irana.

On je za web portal Univerziteta Crne Gore kazao da je razmjena i širenje saznanja u oblasti sportskih nauka samo jedan segment Konferencije, pojašnjavajući da je njen značaj i u tome što doprinosi razvoju nauke i naučne misli.

„Na konferenciji učestvuju zaista sjajni naučnici koji predstavljaju rezultate svojih istraživanja. To je dobra prilika za sve naučnike i istraživače, ali studente koji se bave sportskim nauka“, kazao je Amani.

Prema njegovim riječima, mora se raditi na unapređenju sportskih nauke, a dva su razloga za to.

„Prvi se odnosi na preventivu povreda i oboljenja kod građana, a drugi na unapređenje sportskih rezultata kod vrhunskih sportista. Mislim da skupovi ovoga tipa doprinose razvoju sportskih nauka“, naveo je Amani.

On smatra da naučnici i istraživači iz oblasti sportskih nauka u Crnoj Gori i Iranu dijele iste probleme kao i njihove kolege u drugim krajevima svijeta.

„Mislim da dijelimo svi iste probleme. To zaključujem na osnovu izlaganja koja sam čuo na Konferenciji. Novi naučnici, pogotovo u sportskim naukama, teže unapređenju u pojedinim oblastima, kao što su javno zdravlje ili fitnes. U nekim zemljama u oblasti javnog zdravlja naučnici iz oblasti sportskih nauka traže načine za unapređenje zdravlja stanovništva, dok u drugima resorna ministarstva smatraju da ti naučnici nemaju tu šta da traže, jer to pripada medicinskim naukama“, rekao je Amani.

Međutim, kako dodaje, važno je znati da su u pitanju profesionalci kojima je polje rada pravilna organizacija fizičke aktivnosti, što doprinosi zdravlju stanovništva.

Amani tvrdi da u Iranu postoji veliko interesovanje mladih da studiraju sportske nake.

„Veliko interesovanje je dobro za ovu oblast. Naša budućnost i sljedeći koraci počivaju na želji da imamo što više zdravih građana. Ono na čemu bi u budućnosti trebalo raditi jeste razmjena studenata, a posebno doktoranada koji bi radili sa stranim mentorima. To je dobra prilika za otkrivanje novih istraživačkih oblasti, ali i za razmjenu znanja i isustva“, smatra on.

Amani je kazao da je pozvao dekana Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje Steva Popovića da učestvuje u radu konferencije koju će u julu organizovati Univerzitet Shomal.

„Tada bismo mogli da razgovaramo o mogućnosti razmjene studenata, jer je to dobra prilika za obje strane“, poručio je on.