U sklopu svojih nastojanja da unaprijedi socijalnu situaciju i ispuni potrebe svojih građana, Opština Berane nedavno je pružila podršku porodici Milošević u renoviranju njihovog porodičnog doma.

Ova vrijedna inicijativa dio je plana Opštine da pruži podršku socijalno ugroženim porodicama poboljšanjem kvaliteta životnih uslova.

Humanitarna organizacija Čojstvo prepoznala je važnost zajedničkog angažmana i solidarnosti u rješavanju socijalnih problema naših sugrađana, pa se i sama pridružila ovoj akciji.