U cilju jačanja kapaciteta SOS telefona na sjeveru Crne Gore, u Andrijevici je u periodu od 2. do 5. novebra održana obuka volonterki za rad sa ženama sa iskustvom nasilja.

Aktivnost je dio projekta “Osnažene na putu ka nultoj toleranciji rodno zasnovanog nasilja” koji realizuju SOS telefoni za žene i djecu žrtve nasilja Berane i Plav.

Projekat je podržan kroz program “OCD u Crnoj Gori-od osnovnih usluga do oblikovanja politika-M’BASE” koji sprovode Centar za građansko obrazovanje (CGO),Friedrich-Ebert-Stiftung (FES),Centar za zaštitu i proučavanje ptica Crne Gore (CZIP) i Politikon mreža.Projekat finansira Evropska unija, a kofinansira Ministarstvo javne uprave.