16. aprila 1828. godine u Francuskoj, gdje je boravio u dobrovoljnom egzilu od 1824, umro španski slikar Francisko de Goja. Kao dvorski slikar napravio portrete članova kraljevske porodice, dvorana i uglednih ličnosti, a među najpoznatije njegove slike ubrajaju se “Odjevena Maja” i “Gola Maja”.

Bio je najvažniji evropski umjetnik svoga doba koji je izvršio ogroman uticaj u evoluciji slikarstva. Njegovi se zadnji radovi smatraju pretečom romantičarskog pokreta. Rodio se, živio je, ponekad teško obuzdavajući svoju narav i svoje stavove i umro u burnom razdoblju istorije kada je stvarao novi svjetski poredak u čijim približnim okvirima živimo i danas.