Šestog maja 1885. godine, Nikola Tesla prijavio je patentnom zavodu SAD prvi patent – “Komutator za električne dinamo-mašine”.

U periodu od 1887. do 1890. Tesla je prijavio svoje najpoznatije patente iz oblasti polifaznih naizmjeničnih struja, generatore i motore. Pronalaske javno prikazuje u Američkom institutu elektroinženjera, 16. maja 1888. tokom predavanja “Novi sistem motora i transformatora naizmjenične struje”.

Ubrzo potom Kompanija Vestinghaus otkupljuje prvih sedam Teslinih patenata iz oblasti polifaznih struja.