Šestog maja 2004. godine  sud u Libiji osudio je pet medicinskih sestara iz Bugarske i jednog palestinskog lekara na smrtnu kaznu.

Kasnije je preinačena u doživotni zatvor, zbog optužbi da su namjerno inficirali oko 400 libijske dece verusom HIV u pedijatrijskoj bolnici u Bengaziju.

Nakon potpisivanja sporazuma sa EU i prikupljanja novca za odštetu porodicama zaražene dece, Libija je 24. jula 2007. oslobodila medicinske radnike, koji su odmah otputovali u Bugarsku gde su pomilovani.