na slici je Ulof Palme

Ulof Palme, švedski državnik, ubijen je na današnji dan, 28. februara 1986. godine, u  Stokholmu na povratku iz pozorišta, a terorista, uprkos obimnoj policijskoj istrazi, nije  otkriven.

Palme je u politiku ušao kao studentski vođa, a 1969. je, u 42. godini, postao šef  Socijaldemokratske stranke i premijer. Bio je među rijetkim zapadnim državnicima koji su  digli glas protiv eksploatacije nerazvijenih zemalja, a ljutnju SAD je izazvao odlučnim  protivljenjem američkoj vojnoj interenciji u Vijetnamu. Od 1980. vodio je nezavisnu  međunarodnu komisiju za unapređenje procesa razoružanja. Kao lider Socijalističke  internacionale rukovodio je mirovnim misijama UN za miroljubivo rješenje sukoba.