Porodica Muratović iz Berana, čuvari poljoprivredne tradicije, nastavljaju svoju predanu misiju na plodnim zemljištima Opštine Petnjica.

Fejzo Muratović, poznat kao Feko, u svojoj 68. godini ističe ljubav prema radu koja ga održava, njegov sin Merlin odabrao je da nastavi porodičnu tradiciju. Sa četiri sina koji su ostali u Petnjici, Muratovići posjeduju impresivnu mehanizaciju za poljoprivredu, koju su sticali vlastitim sredstvima.

Međutim, kao nedostatak ističu nedovoljnu podršku lokalne samouprave i niske premije na stočni fond u poređenju sa susjednom Srbijom. Fejzo Muratović izražava razočaranje nedostatkom podrške Ministarstva poljoprivrede, naglašavajući potrebu za većom pažnjom prema ozbiljnim poljoprivrednicima.

Merlin Muratović, iako je završio veterinarsku školu, odabrao je da se posveti poljoprivredi, smatrajući da nije pogriješio u svojoj odluci. Nedavni požar koji je zahvatio njihovu štalu nije ih obeshrabrio, već su brzo obnovili svoje poslovanje.

Ova priča o porodici Muratović ističe predanost, izazove i otpornost poljoprivrednika u beranskom kraju.