Lista čekanja za kardiohiruške operacije u Kliničkom centru Crne Gore najkraća je u regionu, saopštio je direktor Klinike za bolesti srca Nebojša Bulatović.

Direktorka KCCG-a, Zorica Kovačević, saopštila je da je budžetom za ovu godinu predviđeno 11 miliona eura za nabavku zdravstvene opreme za sve zdravstvene ustanove u Crnoj Gori.

„Više od 90 odsto tog novca biće opredijeljeno za nabavku savremene opreme u KCCG, a najveći od toga planiran je za obnavljanje opreme u Centru za kardiohirurgiju“, saopštila je Kovačević na konferenciji za novinare,prenosi Mina.

Kako je kazala, potrebna tehnička dokumentacija dostavljena je Ministarstvu zdravlja, a očekuje se raspisivanje javnog poziva za nabavku opreme.Kovačević je rekla u Centru za kardiohirurgiju trenutno radio četiri kardiohirurga, šest anesteziologa, tri kardiologa.

„Krajem 2017. godine dva specijalizanta za kardiohirurga završavaju specijalizaciju i dolaze da rade u Centru, a jedan specijalizant iz kardiohirurgije početkom 2018. godine će završiti specijalizaciju i takođe biti na raspolaganju Centru“, navela je Kovačević.

Ona je ocijenila da je to dovoljan broj po novoj sistematizaciji.
„Menadžment KCCG-a je odlučio da prvog maja angažuju sugrađanku Oliveru Rašović koja dugi niz godina uspješno radi u bolnicama u Italiji kao kardihirurg“, dodala je Kovačević.
Ona je saopštila da je Vlada obezbijedila 700 hiljada eura za dodatnu edukaciju u svim zdravstvenim ustanovama u Crnoj Gori.

„Od toga će više od 70 odsto koristiti KCCG“, dodala je Kovačević.
Ona je ukazala da se plaćanje konsultanata i radno angažavonih u Centru za kardiohirurgiju vrši shodno Odluci koju je usvojio Odbor direktora.

Kovačević je objasnila da konsultanti ne dolaze samo da operišu.
„Njihovom radu prisustvuju zaposleni u bilo kojoj klinici, konsultanti edukuju, dolaze i zbog uvođenja novih metoda i procedura, kao i da budu radno angažovani kada naši lčjekari budu odlazili na edukaciji ili koristili godišnji odmor“, rekla je Kovačević.

Bulatović je kazaoa da su od 25. januara do 15. marta ove godine smanjene liste čekanja za kardiohirurške operacije.
„Na redovnoj listi čekanja za kardiohirurške operacije je 82 pacijenta, na hitnoj listi 33 pacijenta, što je najkraća lista čekanja u regionu“, precizirao je Bulatović.

On je rekao da je u Centru od 01. januara do 15. marta ove godine operisano 95 pacijenata.
Bulatović je dodao da je od 25. januara do 15. marta ove godine hospitalizovana 84 pacijenata.

„U tom periodu je operisano 70 pacijenata, od čega je bilo četiri hitne operacije, 43 bajpas hirgurgije, 15 valvularnih hirurgija, sedam kombinovanih operacija, tri disekcije aorte i dva tumora srca“, precizirao je Bulatović.

On je saopštio da je na redovnoj listi za kardiohiruršku operaciju 25. januara bilo 229 pacijenata, a na hitnoj 67.
„U 2016. godini je operisano 411 pacijenata, a u 2015. godini 552 pacijenta“, dodao je Bulatović.
Prema njegovim riječima, do sada su u Centru bila angažovana dva konsultanta iz oblasti kardiohirurgije i jedan iz oblasti kardioanestezije.

„U narednom periodu planirano je povoremeno angažovanje konsultanata u Centru“, najavio je Bulatović.
Kako je kazao, dogovaraju i dolazak poznatog hirurga iz Milana koji će operisati zajedno sa crnogorskim kardiohirururzima dvije odrasle pacijentkinje sa urođenim srčanim manama.

„Planirana je implementacija novih metoda za liječenje srčane insuficijencije, a jedna od njih je i ugradnja mehaničke potpore lijeve komore“, rekao je Bulatović.