Održiv i efikasan odgovor na infekciju koju izaziva HIV virus važan je segment javnog zdravstvenog sistema, koji zahtijeva multisektorski pristup i kontinuiranu saradnju, saopštili su iz Ministarstva zdravlja povodom Svjetskog dana borbe protiv side (AIDS).

Iz tog Vladinog resora su poručili da će nastaviti kontinuiranu borbu u cilju suzbijanja i širenja te infekcije i stvaranja adekvatnog okruženja za osobe pogođene HIV infekcijom.

„Raspoloživi podaci govore da je HIV infekcija prisutna u Crnoj Gori, ali da smo država sa niskom stopom HIV infekcije, iako se od februara prošle godine suočavamo sa značajnim prilivom stranih migranata, koji liječenje nastavljaju u našem zdravstvenom sistemu, sa regulisanim pravnim statusom boravka u Crnoj Gori“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da, prema podacima iz Registra za HIV/AIDS Instituta za javno zdravlje, u Crnoj Gori sa HIV infekcijom živi oko 400 osoba.

Iz Ministarstva zdravlja su rekli da je, od početka do kraja novembra ove godine, registrovano 46 osoba sa HIV infekcijom u Crnoj Gori.

“Od toga je 16 osoba sa prethodno dijagnostikovanom infekcijom u zemljama porijekla, koje su, uz regulisan pravni status boravka, nastavile terapiju u našoj državi“, rekli su iz tog Vladinog resora.

Oni su kazali da stoga infektivni potencijal i prisutni socijalni faktori, koji mogu uticati da se ta infekcija otme kontroli, zahtijevaju stalni oprez i agnažman i zdravstvenog sistema, ali i društva u cjelini.

Iz Ministarstva su rekli da sprovode Nacionalni HIV/AIDS program u koordinaciji i komunikaciji sa relevantnim institucijama i organizacijama, uključujući javne zdravstvene ustanove i Nacionalno koordinaciono tijelo za HIV/AIDS, zahvaljujući čijem predanom radu tokom svih ovih godina postoje mjerljivi rezultati u prevenciji HIV/AIDS-a u državi.

Neophodno je, kako su kazali, istaći i saradnju sa nevladinim organizacijama (NVO) koje se bave tom oblašću, a koje imaju ključnu ulogu u obuhvatu teško dostupnih grupa.

„Poseban fokus svakako je na preventivnom radu među ključnim populacijama, obezbjeđivanju bezbjedne krvi i unapređenju dijagnostike, liječenja i njege osoba koje žive sa HIV-om“, kaže se u saopštenju.

Iz Ministarstva zdravlja su poručili da je potrebno dodatno raditi na povećanju stope testiranja na HIV, koja još nije na željenom nivou.

„Prioritetna obaveza Ministarstva zdravlja je stvaranje adekvatnog okruženja za osobe pogođene HIV infekcijom, bez stigme i diskriminacije, jer se univerzalna ljudska prava ne mogu dovoditi u pitanje, već je obaveza svakog od nas da ih štitimo i unapređujemo“, navodi se u saopštenju.

Iz Ministarstva su istakli da Vlada u potpunosti finansira sve komponente liječenja.

„U cjelosti je preuzela i finansiranje nabavke brzih testova i ispitivanja urina, usluge dobrovoljnog savjetovanja i testiranja, nabavke metadona i terapije za održavanje metadona, kao i usluge u javnim institucijama, rutinski nadzor nad HIV-om i module kontinuirane medicinske edukacije“, kaže se u saopštenju.

Kako su naveli iz Ministarstva zdravlja, snažan partner Crne Gore u realizaciji svih tih aktivnosti je Globalni fond, koji kroz finansijsku, stručnu i tehničku pomoć značajno doprinosi unapređenju prevencije, tretmana i podrške osobama koje žive sa HIV-om.

„Kroz pružanje podrške tokom godina, Globalni fond je pomogao Crnoj Gori u svim ključnim strateškim oblastima, u skladu sa postavljenim strateškim principima i ciljevima“, rekli su iz tog resora.

Oni su kazali da je izrađen veliki broj nacionalnih vodiča i protokola za prevenciju HIV-a i liječenje AIDS-a i da su ključne ciljne grupe dobile informacije o prevenciji HIV-a, potreban materijal i usluge prevencije, podrške i liječenja.

Iz Ministarstva su dodali da su ojačani kapaciteti zdravstvenih radnika i drugih profesionalaca, NVO i vladinih institucija u oblasti monitoringa i evaluacije odgovora na HIV, uključujući biološko-bihevioralni nadzor.

Oni su zahvalili Globalnom fondu, strateškom partneru i donatoru zdravstvenog sistema, na dugogodišnjem partnerstvu i podršci.

„Pored značajne finansijske pomoći Globalnog fonda, u skladu sa njihovim preporukama i međunarodnim obavezama, iz državnog budžeta se na godišnjem nivou izdvajaju značajna sredstva za podršku aktivnostima NVO na prevenciji i podršci ključnim populacijama“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da na taj način država pokazuje da cijeni doprinos NVO sektora i pokazan nivo odgovornosti za pružanje tih usluga ključnim populacijama u riziku.

„I u narednom periodu nastavićemo da budemo snažan partner svim relevantnim akterima u ovom procesu i čvrst oslonac ka ostvarivanju zajedničkog cilja, a to je kontinuirana borba protiv HIV/AIDS-a“, poručili su iz Ministarstva zdravlja.

Izvor: Mina