Osnovana je prva organizacija trans, interpolnih i rodno varijantnih (TIRV) osoba „Spektra“. Glavni ciljevi organizacije su zaštita i promocija ljudskih prava tih osoba, izgradnja kapaciteta TIRV zajednice, jačanje vidljivosti TIRV osoba u javnom prostoru.

Ideja za osnivanje organizacije, nastala je iz potrebe da trans, inter i rodno varijantne osobe aktivno učestvuju u zalaganju za ljudska prava, te daju svoj doprinos unapređenju kvaliteta života TIRV osoba, kako na nacionalnom, tako i na regionalnom i internacionalnom nivou, piše portal RTCG.

„Spektru“ u osnovali članovi aktivističke grupe „Transovci“ koja djeluje u okviru organizacije „Queer Montenegro“.
Početak svog rada „Spektra“ objavljuje danas u cilju obilježavanja Međunarodnog dana vidljivosti transrodnih osoba.
„Svoje prve aktivnosti „Spektra“ je započela akcijom „Rod je spektar boja“ koja ima za cilj podizanje vidljivosti trans osoba i pokretanje diskusije o samom poimanju roda, kroz niz edukativnih i informativnih poruka distribuiranih ulicama Podgorice“, navodi se u saopštenju.

„Spektra“ je osnovana sa vizijom stvaranja društva u kojem sve osobe imaju jednak tretman i garantovana osnovna ljudska prava, te u kojem su svi naši identiteti i tijela poštovani, a sve naše razlike slavljene.

„Glavni ciljevi organizacije su zaštita i promocija ljudskih prava trans, inter i rodno varijantnih osoba, izgradnja kapaciteta TIRV zajednice, jačanje vidljivosti TIRV osoba u javnom prostoru, podizanje svijesti o TIRV temama, edukacija na temu roda, rodnog i polnog identiteta, kao i tjelesnih karakteristika, pružanje servisa besplatne psihosocijalne, pravne i vršnjačke podrške TIRV osobama, organizovanje kulturnih događaja koji imaju za cilj propitivanje pola i roda i drugih manifestacija“, navodi se u saopštenju.

Za Queer Montenegro kao organizaciju posvećenu izgradnji LGBTIQ pokreta osnivanje organizacije „Spektra“ predstavlja ostvarenje jednog od glavnih ciljeva izgradnje kapaciteta i osnaživanja pojedinačnih identiteta unutar LGBTIQ zajednice.

„Osnivanje organizacije „Spektra“ rezultat je višegodišnjeg rada Queer Montenegra i aktivističke grupe trans, inter i rodno varijantnih osoba iz Crne Gore usmjerenog ka osnaživanju ove zajednice, izgradnji kapaciteta za samostalno aktivističko djelovanje i ohrabrivanje članova ove zajednice da aktivno učestvuju u svim procesima koji se tiču njihovih ljudskih prava direktno, samostalno i javno vidljivo“, navodi se u saopštenju.