Časopis Prosvjetni radČasopis Prosvjetni rad

U časopisu “Prosvjetni rad”, u decembru 2023. godine izašao je tekst “Rad pedagoških službi u vaspitno obrazovnom radu”.

Časopis Prosvjetni rad
Časopis Prosvjetni rad

Na pitanja da li su stručne službe važna potpora svim akterima vaspitno-obrazovnog procesa i koliko je takva uloga zastupljena u praksu odgovarali su:

Direktorica vrtića, Marina Gojković
Pedagoskinja, Sandra Ostojic
Psiholoskinja, Zorica Rakovic-Mikovic
Logopedica, Aleksandra Jokic
Defektolog, Jovan Komatina.