U toku su pripreme za izmjenu zakona o akcizama u trećem kvartalu i o PDV u četvrtom kvartalu ove godine – rečeno je Pobjedi iz Vlade.

Nije saopšteno koje se izmjene pripremaju, ali sudeći po nedavnim najavama ministra finansija Darka Radunovića, analizira se ubrzanje akciznog kalendara i povećanje nekih akciza. On je na preporuku MMF-a da se povećaju akcize ocijenio da je to lako uraditi za cigarete, alkoholna pića i napitke sa visokim procentom šećera, ali i dodao da će se sve detaljno analizirati. MMF je preporučio i da se uvedu akcize na ugalj, ali se o tome još niko nije izjašnjavao.Podsjetimo da je u toku i izrada fiskalne strategije, koja bi trebalo da bude završena do maja. Od 1. aprila ove godine zbog povećane akcize poskupile su cigarete po 10 centi po paklici. Iz Ministarstva finansija su objasnili da se, prema važećem akciznom kalendaru, specifična akciza povećala sa 22 na 24 eura po kilogramu, a proporcionalna sa 33 na 32 odsto na maloprodajnu cijenu paklice cigareta. U ovoj godini je nastavljen pozitivan trend naplate akcize.

Očekuje se ukupan rast od deset odsto, u odnosu na isti period 2016. U Ministarstvu finansija očekuju nešto veći ukupan rast naplate akciza od cigareta – 13,8 odsto, odnosno oko 10.600.000 eura u odnosu na 9.313.552 eura u 2016.

Izmjene u akcizama i PDV nijesu jedine koje se pripremaju.– Za drugi kvartal ove godine, programom rada Vlade, planirane su izmjene Carinskog zakona u dijelu normi koje regulišu vrijednost i tranzit robe, kao i plaćanja carinskog duga. U Vladinoj proceduri je i predlog novih odredbi za izmjenu uredbe za sprovođenje Carinskog zakona u dijelu definisanja dodatnih uslova za privredne subjekte koji žele da koriste pojednostavljene carinske postupke, pa na ovaj način iskazujeme povjerenje samo prema onima koji poštuju propise – objasnili su iz Vlade, koja u koordinaciji sa

Ministarstvom finansija kontinuirano radi na unapređenju carinskog sistema, uključujući obaveze koji proizilaze iz procesa pridruživanja EU. Ukupan carinski dug na po- četku marta ove godine iznosi 4,4 miliona eura.– Aktivnosti na izmjenama i dopunama carinskog zakonodavstva podrazumijevaju ne samo usklađivanja sa EU zakonodavstvom već i sa standardima Svjetske carinske organizacije i Svjetske trgovinske organizacije, čiji je Crna Gora član, kao i sa relevantnim konvencijama – objašnjavaju iz Vlade.