Vakcinacija ovaca protiv bolesti plavi jezik počela je na cijeloj teritoriji Crne Gore, saopšteno je iz ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja.

Istovremeno, kako navode, počela je i revakcinacija goveda protiv ove naročito opasne zarazne bolesti.

“Vakcinišu se ovce, kao i jagnjad starosti jedan mjesec, kao i sva goveda starija od tri mjeseca. Vakcinacijom životinja stvara se imunitet protiv virusa bolesti plavog jezika. Nakon vakcinacije ovaca i revakcinacije goveda, životinje će roku od 21 dan steći imunitet koji se održava u vakcinisanoj populaciji godinu dana, a čime se sprječava izbijanje epidemije većih razmjera na području zemlje”, dodaju iz ovog resora.

Nakon završetka vakcinacije protiv bolesti plavog jezika, kako su kazali, otpočeće vakcinacija goveda protiv bolesti kvrgave kože, piše CDM.

Takođe, iz ministarstva, naglašavaju da je potrebno sva goveda mlađa od tri mjeseca, koja ne podliježu vakcinaciji protiv bolesti plavog jezika, vakcinisati protiv bolesti kvrgave kože.

“Bitno je napomenuti i da nema kontraindikacija za primjenu vakcina protiv bolesti plavog jezika kod gravidnih životinja, niti ograničenja za upotrebu mlijeka i mesa od vakcinisanih životinja”, tvrde oni.

Podsjećaju da je držalac životinja dužan da omogući sprovođenje vakcinacije koja je besplatna, kao i da troškovi identifikacije goveda i ovaca padaju na teret držaoca.

“I ovim putem pozivamo vlasnike stoke na saradnju u ovoj aktivnosti važnoj za prevenciju pojave bolesti, uz preporuku da prate uputstva stručnih službi”, zaključuju oni.