Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja objavilo je Javni poziv za dodjelu podrške pokretanju poslovanja mladih poljoprivrednika za ovu godinu, a pravo učešća imaju mladi od 18. do 30. godina, piše portal Radio Berane.

Ova mjera podrške predstavlja šansu da započnu sopstveni biznis u poljoprivredi mladi ljudi koji su nezaposleni i imaju završenu srednju poljoprivrednu/veterinarsku školu ili završen poljoprivredni/veterinarski fakultet, a koji posjeduju ili imaju poljoprivredno zemljište u zakupu.

Javni poziv objavljuje se prvi put i rezultat je politike samog Ministarstva koje je prepoznalo značaj mladih ljudi u razvijanju poljoprivredne proizvodnje, povećanju površina obradivog zemljišta, ali i smanjenju trenda depopulacije ruralnih područja.

“Mogućnosti definisane javnim pozivom su kupovina stoke i pčelinjih društava, sjemenskog i sadnog materijala, zatim adaptacija i/ili rekonstrukcija objekata, plastenika i drugih pomoćnih objekata (objekat za skladištenje stajskog đubriva i slično). Korisnici mjere, takođe, mogu podizati nove i/ili revitalizovati i modernizovati postojeće višegodišnje zasade”, naveli su iz Ministarstva.

Podržava se i nabavka namjenske opreme i mehanizacije, sistema za navodnjavanje, kao i protivgradne mreže.
Dodaje se da podršku mogu ostvariti na osnovu podnošenja Zahtjeva za odobravanje biznis plana, koji je sastavni dio Javnog poziva.

U okviru Zahtjeva dat je obrazac biznis plana, koji zainteresovani mladi ljudi popunjavaju i podnose Ministarstvu. U njemu detaljno opisuju aktivnosti koje će sprovoditi.

“Ministarstvo odobrava Zahtjeve koji ispunjavaju kriterijume propisane Javnim pozivom i mladom poljoprivredniku dodjeljuje mentora iz savjetodavne službe Ministarstva koji će pratiti realizaciju aktivnosti koje su navedene u biznis planu. Maksimalna podrška koju mogu ostvariti, po odobrenom biznis planu, odnosno po jednom mladom poljoprivredniku iznosi do deset hiljada eura”, pojašnjava se u saopštenju.

Podrška će se isplaćivati u ratama, u zavisnosti od dinamke sprovođenja aktivnosti opisanih u biznis planu.

“Isplata prve rate u iznosu od 30 odsto od ukupnog iznosa podrške, isplata druge rate u iznosu od 50 odsto uz dokaz da su aktivnosti iz biznis plana započete, a koje su navedene u biznis planu da će biti završene u okviru I faze i isplata treće rate u iznosu od 20 odsto nakon sprovedenih aktivnosti opisanih u biznis planu, a koje su navedene da će biti završene u okviru druge faze”, kaže se u saopštenju.

Rok za podnošenje Zahtjeva za odobravanje biznis plana je 13. april ove godine.