Oni koji ne osjećaju ovu Ljubav

kako ih nosi poput rijeke,

oni koji zoru ne piju

kao da je čaša izvorske vode

i koji zalazak sunca ne večeraju,

oni koji se ne žele promijeniti,

neka spavaju.

 

Ova Ljubav nadilazi izučavanje teologije,

te stare prevare i licemjerja.

Želiš li tako razvijati svoj um,

spavaj dalje.

 

Ja sam od svog uma odustao.

Razderao sam odjeću

i bacio je.

 

Ako još nisi sasvim gol,

svoj lijepi ogrtač od riječi

omotaj oko sebe…

Ispavaj.