Traži se kultura 

Traži se kultura, živa… ubijena…
Ona ili makar samo njena sjena!
Samo jedan komad, il’ mrvica prosta…
I to bi nam sada bilo sasvim dosta!

Traži se kultura, izgubljena tamo
gdje mračni demoni tumaraju samo.
Gdje turobne šume, kojim sjever duva,
čuvaju što čovjek ne umje da čuva.

Traži se kultura! Već nam malo fali.
Da je tako bitna tad nijesmo znali.
U duboko more zaboravnih vala,
kad ne gledasmo, ona nam je pala.

Već je od plastike sklapaju i prave,
m’ješajući šminku i ogavne trave,
m’ješajući otrov i umjetnost dičnu
ne biše li kako napravili sličnu.

Traži se kultura, uplašena, sama…
Sad čeka na nekog u dolini tama,
međ opalim lišćem na polegloj travi…
Ako je ko vidi, molim, neka javi!