Knjiga “Dijete u tebi mora da pronađe svoj zavičaj”  Štefani Štala naziva se i “ključem za rješavanje (skoro) svih problema”, a svjetski je bestseler iz oblasti psihologije. 

Svako čezne da bude prihvaćen i voljen. U idealnom slučaju, tokom djetinjstva razvijamo neophodno samopouzdanje i povjerenje, koji nas kao odrasle nose kroz život. Međutim, uvrede koje smo iskusili takođe se utiskuju u nas i nesvjesno određuju sve veze i odnose u našem životu i sprječavaju nas da kao odrasli ljudi ostvarimo svoje potencijale.

“Unutrašnje dijete” je zbir svega što je u djetinjstvu ostavilo snažan pečat u nama, posredstvom naših roditelja ili drugih ljudi u našem životu. Štefani Štal smatra da dijete u nama mora ponovo da pronađe zavičaj. Jer onaj ko nema unutrašnji zavičaj ne može da ga pronađe ni u spoljašnjem svijetu.

Sveobuhvatan program za praktičan rad sa “unutrašnjim djetetom“, kao i brojne vježbe opisane u ovoj knjizi, pomoći će nam da se oslobodimo usvojenih obrazaca koji nas stalno dovode u sukobe sa nama samima i sa našom okolinom.

“Knjiga koju ne treba samo jednom pročitati, već je usvojiti kao pratioca za cijeli život”, navodi se u kritici.