Mladi Berana Počinje rad na izradi strateškog plana za Berane

Upravi sud Crne Gore donio je presudu da se poništava Rješenje kojim su obaviješteni šest bivših radnika beranske lokalne uprave da od aprila 2015. godine ne dolaze na posao, prenosi Espona.
Kako je navedeno u presudi, njima je 15. aprila 2015. godine uručeno Obavještenje da im prestaje radni odnos koji je zasnovan shodno članu 26. Zakona o radu.

„Imajući u vidu citirane zakonske propise i stanje u spisima predmeta, postupak koji je prethodio donošenju osporenog rješenja nije proveden po zakonu, odnosno citirane odredbe Zakona o državnim službenicima i namještenicima propisuju uslove i način prestanka radnog odnosa, a u konkretnom slučaju nije postupljeno po odredbama tog zakona, niti je tužiocima kao državnim službenicima prestao radni odnos u skladu sa citiranim zakonskim doredbama, zbog čega je Sud tužbu uvažio i osporeno Rješenje poništio“, istaknuto je u Obrazloženju presude.

Upravni sud je Presudu donio 20. januara 2017. godine, a lokalna uprava je shodno zakonskim propisima obavezana da donese, kako je navedeno, „zakonito rješenje“ u roku od 30 dana. Kako je saopštio glavni administrator Opštine Berane Miladin Tmušić, on nije upoznat dokle se stiglo sa sprovođenjem Presude Upravnog suda naglašavajući da je ona proslijeđena Komisiji za žalbe koja je i nadležna za to. Prema navodima predsjednice drugostepene Komisije za žalbe Lide Račić, Presuda Upravnog suda im je uručena 10. aprila i Komisija će u Zakonom propisanom roku postupiti po odluci.

„Zainteresovani radnici pogrešno tumače presudu. Njih Sud nije vratio na posao, već je samo poništio Rješenje Komisije. U svakom slučaju, Komisija će u roku od 30 dana, shodno Zakonu, donijeti novo Rješenje. Ali, to ne znači da će ovi radnici biti vraćeni na posao“, zaključila je Račićeva.
Ako je predsjednica drugostepene Komisije za žalbe u pravu, onda se postavlja logično pitanje šta u životu sada već bivših zaposlenih u lokalnoj upravi, uopšte, znači Presuda Upravnog suda i šta znače članovi Zakona u upravom sporu. Na koji se taj Sud i pozvao, ako je Rješenje kojim su ostali bez posla proglašeno suprotnim Zakonu.

Inače, prema proceduri, ukoliko drugostepena Komisija postupi po obavezujućoj Presudi Upravnog suda, ona će poništiti Rješenje ( Obavještenje) prvostepenog organa i vratiti ga na ponovno razmatranje. A organ koji je ( utvrđeno je nezakonito) „podijelio rješenja“ bivšim radnicima lokalne uprave ponovo će odlučivati o njihovoj radnoj sudbini.