mladi BeranaPotrebni pripravnici

DOO “Komunalno” Berane je raspisalo konkurs za dva pripravnika.

Radi se puno radno vrijeme, prije podne. Ugovor o radu se zasniva na šest mjeseci. Kandidati ne moraju da posjeduju radno iskustvo.
Rok za prijavljivanje na konkurs je 5 dana.
Za dodatne informacije kontaktirajte poslodavca na broj telefona 051/233-338.