U okviru projekta “Savjetovalište za unapređenje funkcionalnosti porodice”, podržanog i finansiranog od strane Ministarstva rada i socijalnog staranja Vlade Crne Gore, 27.09.2023. godine je u OŠ “Donja Ržanica” u Beranama održana prezentacija na temu “Moja prava i moje obaveze”.

Prezentaciji koju je vodila Marijana Tmušić prisustvovali su učenici predstavnici đačkog parlamenta, koji će svojim vršnjacima prenijeti utiske i informacije vezane za samu temu obaveza i prava djece, kao i informacije vezane za organizaciju Crnogorska iskra i sami projekat. Tokom prezentacije učenicu su informisani kome da se obrate ukoliko budu narušena njihova prava.

Učenici su pokazali veliku zainteresovanost za temu i pažljivo su propratili prezentaciju interaktivno učestvujući u diskusiji. Posebno ih je zanimalo kome se mogu obratiti u slučaju povrede prava, dok, iako upoznati sa svojim obavezama, potvrđuju da ih ne poštuju, navodeći kako iste ne poštuju ni odrasli.

NVO Crnogorska Iskra Berane kao pružalac specijalizovanih usluga socijalne zaštite, pruža usluge mladima, tako da su s tim u vezi učenici dobili informacije o kontaktu, kako bi im usluge bile dostupne u narednom periodu.

Nakon produktivne diskusije zaključeno je da se podjednako moramo pridržavati svojih obaveza kao i svojih prava i na taj način uticati na svijest sredine i empatiju kada je ova tema u pitanju.

Učenici su sa posebnom pažnjom slušali i diskutovali o temi vezanoj za povredu prava privatnosti na internetu zato što smatraju da je danas ovo jedna od povreda prava koja uzima najviše maha i koju treba spriječiti na vrijeme, ovom prilikom učenicima je podijeljen promotivni materijalu vidu flajera.