Prioritet Crne Gore bio je i ostaje proizvodnja obnovljive, odnosno čiste energije, jer država raspolaže značajnim potencijalom obnovljivih izvora, kao što su hidropotencijal, solarna energija, potencijal vjetra i biomasa, saopšteno je iz Ministarstva kapitalnih investicija.

Državni sekretar u Ministarstvu, Admir Šahmanović, je na konferenciji o energetici i obnovljivim izvorima energije u regionu Zapadnog Balkana, koja je danas otvorena u Tivtu, da Crna Gora nastoji da ispunjava svoje obaveze iz sporazuma o Energetskoj zajednici i doprinosi razvoju regionalnog tržišta energije i njegovoj integraciji u energetsko tržište Evropske unije (EU).

U skladu sa takvim opredjeljenjem, cilj Vlade je stvaranje uslova za intenzivnije korišćenje domaćih energetskih potencijala, naročito obnovljivih.

“Želimo da klimatske i ekološke izazove pretvorimo u naše prilike i konkurentske prednosti, osiguravanjem pravedne i inkluzivne tranzicije prema klimatskoj neutralnosti” rekao je Šahmanović, predstavljajući neke od projekata koje Crna Gora razvija i realizuje.

Imajući u vidu da je hidropotencijal najznačajniji energetski resurs Crne Gore, Šahmanović je podsjetio da su u prethodnom periodu radili na realizaciji projekata izgradnje malih hidroelektrana i stvaranju uslova za izgradnju hidroelektrane Komarnica.

„U cilju diversifikacije energetskih izvora i iskorišćenja raspoloživog vjetropotencijala, poslednjih godina izgrađene su i puštene u rad vjetroelektrane Krnovo i Možura, a u toku su i aktivnosti na realizaciji projekata izgradnje vjetroelektrana Gvozd i Brajići“, naveo je Šahmanović.

Pokrenuti su i projekti koji imaju za cilj iskorišćenje solarnog potencijala, kojim Crna Gora takođe obiluje.

„Kao najznačajnije, pomenuo bih projekat izgradnje solarne elektrane Briska Gora i projekte Solari 3000+ i Solari 5000+. Takođe, u posljednje vrijeme iskazano je veliko interesovanje investitora za izgradnju solarnih elektrana i vjetroelektrana u Crnoj Gori“, kazao je Šahmanović.

On je podsjetio da je u Crnoj Gori počelo da funkcioniše i Dan unaprijed tržište električne energije i da se intenzivno radi na stvaranju uslova za povezivanje nacionalnog tržišta sa tržištima susjednih zemalja.

“U skladu sa svojim prioritetima iz oblasti energetike, Crna Gora će nastaviti aktivnosti na obezbjeđenju sigurnog snabdijevanja energijom, razvoja konkurentnog tržišta energije i održivog energetskog razvoja, uz aktivnu saradnju sa svima koji imaju iste ciljeve” poručio je Šahmanović.

On je ocijenio da je događaj u Tivtu dobra prilika da predstavnici zemalja Zapadnog Balkana, energetskih kompanija, međunarodnih institucija, kao i stranih investitora, razmotre mogućnosti saradnje i ulaganja u obnovljive izvore energije u regionu Zapadnog Balkana, u cilju ubrzanja zelene energetske tranzicije.

Prema riječima Šahmanovića, Crna Gora je odlučna da postane članica EU i istrajna je na tom putu, uz želju da i svi susjedi sa Zapadnog Balkana u bliskoj budućnosti budu dio Unije.

“Posvećeni smo evropskim vrijednostima i spremni da pružimo svoj puni doprinos za ostvarenje naših zajedničkih političkih, bezbjednosnih i ekonomskih interesa”, rekao je Šahmanović i dodao da kao članica Energetske zajednice i kandidat za članstvo u EU, Crna Gora ima obavezu da implementira propise Unije iz oblasti energetike i zaštite životne sredine.

Pored toga, ciljevi Crne Gore u oblasti energetike poklapaju se sa ciljevima EU i Energetske zajednice, a to su povećanje sigurnosti snabdijevanja energijom, privlačenje investicija za izgradnju novih proizvodnih i prenosnih energetskih objekata, povećanje korišćenja obnovljive energije, unapređenje energetske efikasnosti i razvijanje tržišne konkurencije, uz unapređenje ekološke situacije.

Izvor: Mina Business