Opština Berane je, u saradnji sa Polimskim muzejom, sačinila Elaborat budućih sistematskih arheoloških istraživanja Gradca u Budimlji. Na osnovu ovog Elaborata, Ministarstvo kulture Crne Gore, Ugovorom br.: 13/633/23/269/2 od 15.05.2023. godine, odobrilo je sredstva za sufinansiranje “Sistematskih arheoloških istraživanja Gradca u Budimlji kod Berana“.

Na osnovu Rješenja Uprave za zaštitu kulturnih dobara Crne Gore, br.: UP/I-03-162/2023-2 od 29. 06. 2023. godine, Polimski muzej u Beranama je 19. jula otpočeo “Sistematska arheološka istraživanja Gradca u Budimlji kod Berana“. Planirana arheološka istraživanja realizovana su u periodu od 19. jula do 14. avgusta 2023. godine.

Rukovodilac arheoloških istraživanja bio je mr Predrag Lutovac, arheolog, muzejski savjetnik, a članovi stručnog tima:

Milija Pantović, konzervator – savjetnik, Polimski muzej Berane,
Vlado Lutovac, dipl. arheolog, kustos Polimskog muzeja
Slobodan Obradović, dokumentarista Polimskog muzeja.

Dominantno i stjenovito brdo Gradac, sa tragovima starih bedema, nalazi se na krajnjem istočnom dijelu ravne budimljanske župe. Radi se o stjenovitom i nepristupačnom kupastom uzvišenju, kojem je moguće prići sa sjeverne strane, blagim padinama od sela Budimlja i kosama od brda Groc. Tri preostale strane brda strmo se obrušavaju ka vodotocima Goraške i Dapsićke rijeke. Tu pod Gradcem, od ovih rječica, formira se i dalje teče Budimska rijeka.