Zavod za zapošljavanje Crne Gore u saradnji sa Federalnom agencijom za zapošljavanje Njemačke organizuje drugi Sajam legalnih radnih migracija 16. i 17. marta u prostorijama EU Info Centra u Podgorici.

Posjetioci se na Sajmu mogu informisati o životu i radu u Njemačkoj. Cilj Sajma je i predselekcija crnogorskih državljana i državljanki koji bi mogli naći zaposlenje u toj evropskoj zemlji.

“Ovim sajmom se nudi mogućnost nezaposlenim licima koji pokažu zainteresovanost, motivisanost, stručnost, imaju znanje stranog jezika i želju za usavršavanjem, a pripadaju deficitarnoj grupi zanimanja u skladu sa potrebama njemačkog tržišta rada, da uđu u njemačku bazu podataka kao tražioci posla na njemačkom tržištu rada i u narednom periodu dobiju uslugu posredovanja u nalaženju posla od strane njemačkog zavoda”, saopšteno je iz Zavoda.

Predstavnici njemačke agencije za zapošljavanje su definisali ciljnu grupu kandidata koji bi mogli ispunjavati uslove da pronađu zaposlenje u njihov zemlji i u skladu sa tim nadležni biroi rada pozivaju samo one kandidate koji ispunjavaju navedene kriterijume: Kandidati koji imaju znanje njemačkog jezika, a njihova zanimanja su klasifikovana kao deficitarna zanimanja na njemačkom tržištu rada, kandidati iz određenih grupa zanimanja u okviru IT sektora gdje je neophodno perfektno poznavanje engleskog jezika, kandidati iz oblasti medicinske grupe zanimanja.

Kako se dodaje, za zanimanja iz oblasti IT struke je neophodno odlično poznavanje engleskog jezika (npr. minimum nivo B1), a za zanimanja medicinske struke traži se spremnost za učenjem njemačkog jezika.

“Predstavnici Federalne agencije za zapošljavanje Njemačke će razgovore sa kandidatima iz grupe deficitarnih zanimanja voditi na njemačkom jeziku, sa kandidatima iz IT grupe zanimanja na engleskom jeziku, a sa kandidatima iz deficitarne grupe medicinskih zanimanja na našem jeziku. Takođe, pozivamo i sve kandidate koji imaju znanje njemačkog jezika, a njihova zanimanja nisu na listi deficitarnih, da ukoliko žele, posjete prostorije EU info centra i informišu se o nalaženju posla u SR Njemačkoj”, stoji u saopštenju Zavoda.

Kandidati trebaju sa sobom da ponesu CV (radnu biografiju) sa slikom urađen po savremenim standardima.

Više informacija o Sajmu možete pronaći na sajtu crnogorskog Zavoda za zapošljavanje.