Po objavljenoj listi Ministarstva finansija najveću platu u Crnoj Gori imao je saradnik u nastavi na Fakultetu za turizam i hotelijerstvo i ona iznosi skoro 6000 eura.

 

Podaci se odnose na januar mjesec, a drugu najveću zaradu ostvario je redovni profesor na Filozofskom fakultetu 5373 eura, zatim policijski službenik za operativno analitičke poslove i podršku i rukovodilac grupe u MUP-u koji su primili po 4.357 eura.

 

Načelnik odeljenja u Kliničkom centru Crne Gore u prvom mjesecu ove godine imao je platu u iznosu od 4305 eura, dok je šef odeljenja u Kliničko – bolničkom centru Berane imao platu od 4207 eura. Načelnik odeljenja u Kliničkom centru isplaćeno je 4120 eura.

 

Ljekar subspecijalista iz Kliničko – bolničkog centra Kotor prihodovao je 4110 eura, a još jednom načelniku iz Kliničkog centra Crne Gore isplaćeno je 4095 eura.

 

Deseta najveća zarada u Crnoj Gori u pomenutom periodu iznosi 4040 eura i to je plata Vrhovnog državnog tužioca.

 

Na samom dnu liste od 2000 najvećih zarada su docent na Građevinskom fakultetu i njegova plata iznosi 1678 eura i ljekar specijalista u Kliničkom centru Crne Gore sa 1677 eura.

 

Kompletnu listu koju je pomenuti resor objavio možete pogledati na linku:

https://www.gov.me/dokumenta/1e763136-a2c8-488a-b43c-14b5a2a6fedd?fbclid=IwAR0yPJqAKzgBs66w4if8VUCAVvFCqvXP49gDSUbT-uglBrlCyPq3AS_5qss