Senat Univerziteta Crne Gore (UCG) podržao je, na današnjoj sjednici, razvojni program kandidatkinje za rektora UCG, Radmile Vojvodić za mandatni period od 2017. do 2020. godine.

“Mišljenje Senata se, saglasno odredbama Statuta UCG, dostavlja Izbornoj komisiji za sprovođenje postupka izbora rektora UCG. Izborna komisija Mišljenje Senata dostavlja Upravnom odboru UCG, koji vrši izbor rektora“, kaže se u saopštenju.

Na izloženi program, saopšteno je iz UCG, članovi Senata su postavljali dodatna pitanja Vojvodić, koja je dala pojašnjenja.

Članovi Senata su iskazali pozitivno mišljenje o, kako se navodi, postignutim vidljivim rezultatima iz dosadašnjeg mandatnog perioda rektorke Vojvodić, prožetog sistemskim i programskim reformama, piše portal RTCG.

“Prevalili smo presudnu dionicu i danas stojimo pred mjerljivim rezultatima“, rekla je Vojvodić, osvrćući se na protekli period.

Ona je rekla da se rektorski tim uspješno bavio rješavanjem naslijeđenih finansijskih problema u tranzicionom društvenom miljeu, a ujedno i podizanjem kvaliteta UCG na polju visokog obrazovanja, kroz sistemske i programske reforme i stremljenja ka boljem rangiranju na međunarodnoj ljestvici.

“Jedino u širem sadejstvu se može postići uspjeh Univerziteta“, kazala je ona.

Kako je rekla, uspjeh individue jeste uspjeh Univerziteta, „ali uprkos individualizmu, mora postojati svijest o pripadnosti instituciji i činjenju za opšte dobro“.

Ona je ukazala na važnost univerziteta za napredak društva i države.

“Samo kroz kritički i samokritički osvrt, u odnosu na vlastitu poziciju u akademskoj zajednici, časnost i etičnost, u smislu stajanja iza rezultata koji su mjerljivi u odnosu na drugoga, pa samim tim i u odnosu na studenta, postavljamo jedini mogući kriterijum za dalji razvoj“, zaključila je Vojvodić.