Crnogorskim vlastima uručen dosije o više od 15 osumnjičenih

 

Predaja zahtjeva za ostvarivanje prava na privremeno izdržavanje djece iz Alimentacionog fonda počeće sjutra u svim centrima za socijalni rad.

To je saopšteno danas iz Ministarstva rada i socijalnog staranja, dan uoči početka primjene Zakona o privremenom izdržavanju djece, kojim je predviđeno formiranje Alimentacionog fonda. Posredstvom njega djeca će moći da ostvare pravo na neisplaćene alimentacije, nakon čega će država dalje naplaćivati ta dugovanja od roditelja koji ne ispunjavaju svoju obavezu.

Sušenje i pranje
Iz Ministarstva su napomenuli da pravo na privremeno izdržavanje imaju djeca sa prebivalištem na teritoriji države.

„Dijete ima pravo na privremeno izdržavanje ako dužnik izdržavanja dva mjeseca neprekidno, u cjelosti ili djelimično ne ispunjava obavezu izdržavanja određenu na osnovu izvršne isprave ili je ispunjava neredovno“, naveli su iz Ministarstva, uz napomenu da je dijete lice do navršenih 18 godina života koje je roditelj dužan da izdržava na osnovu izvršne isprave.

Zahtjev za ostvarivanje prava na privremeno izdržavanje se podnosi organu starateljstva (Centar za socijalni rad u opštini u kojoj je prebivalište djeteta i roditelja/staratelja sa kojim dijete živi) na propisanom obrascu na crnogorskom jeziku ili jezicima koji su u službenoj upotrebi. Zahtjev podnosi roditelj koji vrši roditeljsko pravo, staralac djeteta ukoliko ga ima, ili po službenoj dužnosti.

Zahtjev treba da sadrži:

1) lične podatke djeteta, roditelja sa kojim dijete živi, odnosno staraoca djeteta: ime i prezime, datum i mjesto rođenja, pol, državljanstvo, adresu prebivališta ili boravišta, broj lične karte, odnosno drugog dokumenta na osnovu kojeg se može utvrditi identitet lica;

2) broj bankovnog računa roditelja sa kojim dijete živi ili staraoca djeteta;

3) datum od kada dužnik izdržavanja ne ispunjava svoju obavezu izdržavanja

Koji dokazi su neophodni uz zahtjev?

Uz zahtjev, kojim se pokreće postupak, podnose se, u originalu ili ovjerenom prepisu, sljedeći dokazi:

1) potvrda o mjestu prebivališta djeteta;

2) izvršna isprava na osnovu koje je određeno izdržavanje;

3) dokaz da dužnik izdržavanja nije izmirio obavezu izdržavanja;

4) izvod iz matične knjige rođenih djeteta;

5) dokaz kojim se potvrđuje status lica sa invaliditetom u slučaju da je riječ o djetetu sa invaliditetom ili djetetu čiji je roditelj lice sa invaliditetom.

Kako je saopšteno iz Ministarstva rada i socijalnog staranja, predaja zahtjeva obavlaj se u centrima za socijalni rad, od 8h do 13 sati (pauza od 11do 11. 30).

Iz Ministarstva finansija poručili su da je sve spremno za primjenu Zakona. Kako je gostujući u Jutarnjem programu TVCG potvrdila državna sekretarka Ana Raičević, predaja zahtjeva uz neophodnu dokumentaciju počinje već sjutra.

“Čim Alimentacioni fond primi prva rješenja, mi smo apolutno spremni da vršimo prve isplate. Rok za odlučivanje je 15 dana na osnovu urednog zahtjeva, odnosno 30, ukoliko se ima za sprovesti posebni ispitni postupak”, kazala je Raičević za TVCG.

Prve isplate, kako je kazala, bi mogle biti krajem novembra.

“Zaokružili smo kako organizacioni, tako i finansijski okvir. Sva rješenja biće isplaćena iz tekuće budžetske rezerve, kako je i predviđeno, do kraja godine. A, 2023. godine smo planirali u budžetu 500.000 eura za stavku finansiranje privremenog izdržavanja djece”, kazala je Raičević.