Tag: mladi Berama

Zagađivačima kazne do 40.000 eura

Pravno i fizičko lice koje je pričinilo štetu u životnoj sredini ili izazove neposrednu opasnost po prirodu, dužno je nadoknaditi troškove nastale zagađivanjem životne sredine kao posledicu svojih aktivnosti, predviđeno…