Strukovni sindikat taksista (SST) Crne Gore zaprijetio je štrajkom ukoliko im do 1. maja sve lokalne samouprave ne dostave podatke koliko je u posljednjih tri godine izdato licenci i izvoda iz licenci za obavljanje taksi prevoza.

Broj izdatih licenci taksisti su juče tražili od više lokalnih samouprava, pa su dopise naslovili na gradonačelnika Podgorice i predsjednike Opština Nikšić, Budva, Tivat, Bar, Kotor, Berane, Bijelo Polje, Herceg Novi, prenosi Antena M.

Potpredsjednik SST-a Vesko Bijelić saopštio je da su nekoliko puta razgovarali sa nadležnima i tražili da se inspekcije uključe u rješavanje problema.

“Za mjesec dana još se ništa nije uradilo. Zbog toga smo odlučili da na adrese deset gradonačelnika i predsjednika opština, kao i sekretara za komunalne poslove i saobraćaj pošaljemo zahtjeve da nam se dostavi broj licenci i izvoda iz licenci koje su napisane i izdate u poslednje tri godine”, rekao je Bijelić..

Bijelić navodi da akcenat stavljaju na Podgoricu.

“U nekoliko navrata sekretar za komunalne poslove i saobraćaj je rekao da nije izdata nijedna licenca, ali ni jedan izvod iz licenci. Mi imamo potpuno druge informacije, doduše neprovjerene, ali imamo podatke da se licence i sada izdaju iako to ne bi smjelo. Mi smo svima poslali zahtjeve ali sumnjamo da će nam dostaviti odgovore. Ukoliko do 1. maja ne dobijemo odgovore sindikat će se ponovo sastati kako bi dogovorio dalje korake a to je štrajk taksista”, kazao je Bijelić.

Vesko Bijelić dodaje da su sve uradili kako bi krenuli u plaćanje poreskog duga.

Taksi prevoznici Poreskoj upravi duguju 30 miliona eura za neplaćene poreze, a dugovanja će moći da izmire u čak 60 rata. Ta povoljnost im je omogućena nakon dogovora koji su postigli Poreska uprava,

Sekretarijat za komunalne poslove i saobraćaj i taksisti, a mogućnost da se na taj način izmiri dug predviđena je Zakonom o reprogramu poreskog duga. Od ukupnog poreskog duga podgorički taksisti duguju 10,37 miliona, od čega je 5,3 miliona eura osnovni dug, dok 5,8 miliona eura otpada na kamate.