Tokom 2016. godine, Ministarstvu rada i socijalnog staranja je podnijeto devet zahtjeva za usvojenje djece, saopšteno je iz tog Vladinog resora za portal Kolektiv.me.

„U toku 2016. podneseno je devet zahtjeva za usvojenje djece i to četiri inostrana (dva iz Srbije, jedan iz Slovenije i jedan iz Italije) i pet iz Crne Gore“, precizirali su iz Ministarstva rada i socijalnog staranja.

Od toga broja zahtjeva, troje djece je usvojeno.

Dječji dom „Mladost“ u Bijeloj, jedina je institucija u Crnoj Gori, gdje su zbrinuta djeca bez roditeljskog staranja. Od kada je osnovana 1946. godine, pa sve do danas, kroz nju je prošlo preko 2.000 djece.

Svaki pojedinac koji je zainteresovan da usvoji dijete bez roditeljskog staranja, mora ispuniti uslove koji su propisani Porodičnim zakonom.

„Podobnost za usvojenje utvrđuje stručni tim organa starateljstva, na osnovu sveobuhvatnog, multidisciplinarnog pristupa. Stručni tim čine psiholog, pedagog, socijalni radnik i pravnik, koji pojedinačno ispituju i daju mišljenje o podobnosti budućih usvojitelja. Pored procjene, stručni tim vrši i pripremu budućih usvojitelja za usvojenje“, objasnili su iz Ministarstva rada i socijalnog staranja za Kolektiv.me.

U Dječjem domu „Mladost“ trenutno boravi 90 djece.

Kako su precizirali naši sagovornici iz Ministarstva rada i socijalnog staranja, oni posjeduju centralnu evidenciju potencijalih usvojitelja, kao i djece podobne za usvojenje. Nakon završene obrade u Centru za socijalni rad, dokumentacija potencijalnih usvojitelja dostavlja se ovom Vladinom resoru, a kada se pojavi dijete podobno za usvojenje, oni je prosljeđuje nadležnom centru na dalji postupak.

„Usvojenje zasniva organ starateljstva iz mjesta prebivališta, odnosto boravišta djeteta, tj. organ strateljstva koji je sproveo postupak smještaja djeteta u ustanovu ili u drugu porodicu. Podobnost za usvojenje takođe utvrđuje organ starateljstva u mjestu prebivališta, odnosno boravišta lica koja traže utvrđivanje podobnosti za usvojioca“, kazali su iz Ministarstva rada i socijalnog staranja.