Podaci iz Monstata pokazuju da u Crnoj Gori u 2015. godini dvije djevojčice od 15 godina rodile su dijete, dok su njih 56 koje su imale od 15 do 17 godina postale majke, prenosi Pobjeda.

Najmlađi su današnje vrijeme „bombardovani“ informacijama sa svih strana, često pogrešnim, zato smatraju da roditelji treba da prevladaju neprijatnost i sa djecom na vrijeme razgovaraju o seksualnosti, saglasni su sagovornici Pobjede.

“Generacijski jaz između djece i roditelja uvijek će postojati, ali i nastojanje da se on prevaziđe kada se roditelji sjećaju da su i sami prošli neke greške u mladosti, pa žele da podrže svoju djecu“, kazala je socijalni radnik Dijana Popović- Gavranović.

Kako dalje objašnjava, roditelji uglavnom pričaju o trudnoći, zastrašujući djecu, ne uključuju ih u razgovor o partnerskim, seksualnim odnosima, zaštiti od trudnoće i seksualno prenosivih bolesti, a najmanje se priča o anatomiji i funkcionisanju tijela muškarca i žene.

“Seksualne aktivnosti djeca najčešće čuvaju u tajnosti, pa je to razlog što se maloljetničke trudnoće uglavnom kasno otkriju a to može ugroziti fizičko i psihičko zdravlje trudnice, razvoj ploda i život novorođenčeta“, smatra Popović-Gavranović.

Ginekolog Nikola Stanišić kazao je da su posljedice ipak mnogo veće na psihičko, nego na fizičko zdravlje.

“Ono što je karakteristično je to da se ove trudnoće, zbog fizičke nezrelosti tih djevojčica dovršavaju operativnim putem (carskim rezom)”, rekao je Stanišić.

Prema njegovom mišljenju maloljetnice koje zatrudne danas se ipak češće odlučuju na abortus nego na rađanje. U svojoj dugogodišnjoj praksi, kako kaže, nije naišao na maloljetnu trudnicu koja je željela da prati trudnoću.