Prosvjetna inspekcija je u 2016. godini podnijela dva predloga za razrješenje direktora škola i predala sedam zahtjeva za pokretanje prekršajnih postupaka protiv njih sedam, zbog nezakonitog zapošljavanja nastavnika.

Iz Ministarstva prosvjete Danu je saopšteno da su na osnovu predloga inspekcije 19. januara ove godine razriješili dužnosti direktora Srednje stručne škole u Rožajama Rifata Dautovića.

„Rješenje o razrješenju je doneseno na predlog prosvjetnog inspektora, iz razloga što direktor navedene ustanove nije otklonio nepravilnosti u radu, kako mu je naložio inspektor. Nepravilnosti se odnose na raspored nastavnika na nastavne predmete koji je izvršen suprotno statutu škole“, ističu iz ministarstva.

Iz ministarstva nijesu odgovorili na pitanje protiv kojih direktora su podnesene prekršajne prijave.
Vlada je prošle sedmice usvojila izvještaj o radu Uprave za inspekcijske poslove za 2016. godinu u kome se navodi da su utvrdili da su nepropisno zaposleni 101 nastavnik kao i jedan direktor i pomoćnik direktora.

Najčešće nepravilnosti utvrđene su u oblasti predškolskog obrazovanja i vaspitanja, osnovnog obrazovanja i vaspitanja, srednjeg opšteg obrazovanja, stručnog obrazovanja, visokog obrazovanja, vaspitanja i obrazovanja lica sa posebnim potrebama, obrazovanja odraslih i učeničkog i studentskog standarda.

Prosvjetna inspekcija je u navedenom periodu obavila 481 nadzora i utvrdila 233 nepravilnosti u obrazovnom sistemu.
„Nepravilnosti su se odnosile na nestručnu zastupljenost nastave, zapošljavanje nastavnika do 30 dana, bez raspisivanja konkursa, bez položenog stručnog ispita i licence za rad, sporazumom o dopuni norme časova i sporazumom o preuzimanju nastavnika, zapošljavanje nastavnika na Univerzitetu Crne Gore raspisivanjem internih i eksternih oglasa, neposjedovanje valjanog dokaza o stručnoj spremi nastavnika u personalnom dosijeu, podjelu predmeta na nastavnike i razredna starješinstva, upis, prepis i ispis stucenata, smještaj učenika i stucenata u domovima učenika i stucenata, ocjenjivanje učenika i stucenata i izcavanje javnih isprava, prava djece, učenika i studenata, upotrebu udžbenika stranog jezika koje nije ocobrio Nacionalni savjet“, ističu u izvještaju.

Iz Inspekcije navode da su kršena prava nastavnog i drugog osoblja u ustanovama obrazovanja i vaspitanja.

„Utvrđeno je neispunjavanje osnovnoškolske obaveze, postupaka polaganja popravnog ispita po prigovoru, polaganje razrednog ispita učenika,naplate školarine i drugih naknada učenicima i studentima, pripremanje učenika uz novčanu nadoknadu, vjerodostojnost javnih isprava koje izdaju ustanove obrazovanja i vaspitanja, obavljanje pripravničkog staža i stručnog osposobljavanja nastavnika, polaganje stručnog ispita nastavnika, rad organa upravljanja i rukovođenja u ustanovama obrazovanja i vaspitanja, rad neregistrovanih pravnih i fizičkih lica koja se bave radom sa djecom i učenicima i vođenje propisane evidencije i dokumentacije u ustanovama“, piše u izvještaju.

Niko nije prijavio korupciju
Ističu da Uprava za inspekcijske poslove ima mogućnost prijave korupcije putem telefonske linije „Kol centra” i elektronskim putem. Iz Inspekcije navode da u 2016. godini niko nije na ovaj način prijavio korupciju u obrazovnom sistemu.
Zabranjen rad predavačima bez stručne spreme
Prosvjetna inspekcija je lani zabranila rad sedmorici nastavnika koji ne ispunjavaju uslove u pogledu steplena i profila stručne spreme.

„Izvršili smo pet naredbi da se otklone nepravilnosti u rasporedu nastavnika na predmete i razredna starješinstva. Takođe smo izdali četiri naredbe o poništavanju nepropisno položenog stručnog ispita i uvjeenja o položenom stručom ispitu.naložili jedan izbor u akademsko zvanje i zatražipi da se po jednom studentu iz ispisnica otklone nepravilnosti kao i nepravilnosti u obavljanju prijemnog ispita studenta“, kažu iz inspekcije.