Mladi Berana

Mjesečna inflacija u februaru 2017. godine, mjerena horizontalnim indeksom potrošačkih cijena (HICP) iznosila je 0,1 odsto, dok su potrošačke cijene u odnosu na isti mjesec prethodne godine bile u prosjeku više za 2,5 odsto, objavio je Monstat.

Posmatrano po glavnim grupama, mjesečni rast cijena zabilježen je u grupama: hrana i bezalkoholna pića 0,5 odsto, namještaj, oprema za domaćinstvo i rutinsko održavanje stana 0,3 odsto; ostala dobra i usluge 0,3 odsto, odjeća i obuća 0,1 odsto.

Pad cijena zabilježen je u grupama rekreacija i kultura minus 0,6 odsto, stanovanje, voda, struja, gas i druga goriva minus 0,3 odsto.
Cijene ostalih proizvoda i usluga nijesu se bitnije mijenjale.

Pozitivne godišnje stope inflacije u februaru 2017. godine zabilježene su u grupama prevoz 9,1 odsto, hoteli i restorani 3,7 odsto, zdravlje 3,6 odsto, hrana i bezalkoholna pića 3,0 odsto, alkoholna pića i duvan 3,0 odsto, stanovanje, voda, struja, gas i druga goriva 1,7odsto, komunikacije 0,3 odsto, ostala dobra i usluge 0,2 odsto.

Negativne godišnje stope inflacije zabilježene u grupama: namještaj, oprema za domaćinstvo i rutinsko održavanje stana minus 2,0 odsto, rekreacija i kultura minus 0,7 odsto, odjeća i obuća minus 0,1 odsto, objavio je Zavod za statistiku Crne Gore.