Ukidanje građevinske i upotrebne dozvole i uvođenje prijave radova sa dokumentacijom propisanom zakonom kao uslova za građenje, najznačajnije su novine Nacrta zakona o planiranju i izgradnji, saopšteno je iz Ministarstva održivog razvoja i turizma.

Ministar Pavle Radulović kazao je da se ključne novine tiču planiranja i planskih dokumenata, uređivanja građevinskog zemljišta, uslova izgradnje objekata, stručnog nadzora i legalizacije bespravnih objekata.
Kao glavne razloge za izmjene važećeg Zakona o uređenju prostora i izgradnji ministar Radulović naveo je težnju da se nastavi reformski kurs u oblasti planiranja i izgradnje, koji je u prethodnom periodu rezultirao značajnim pomakom Crne Gore na „Doing Business“ listi Svjetske banke – sa 176 mjesta u 2012. godini na 91. mjesto u 2016.
„Želimo da dodatno pojednostavimo procedure i napravimo ih transparentnijim, kako bismo svi uživali benefite od njih“, naveo je ministar Radulović .

U dijelu koji se tiče planiranja, Nacrt zakona predviđa uvođenje samo dvije vrste planskih dokumenata u Crnoj Gori – Prostorni plan Crne Gore i Plan generalne regulacije Crne Gore.
Jedna od najznačajnijih novina koje novi zakon predviđa je ukidanje građevinske i upotrebne dozvole i uvođenje prijave radova sa dokumentacijom propisanom zakonom kao uslova za građenje. Umjesto upotrebne dozvole, rješenje predviđa objedinjavanje tehničkog pregleda i stručnog nadzora, čime se sistem oslobađa duplih kontrola.

Nacrt zakona tretira i legalizaciju bespravno sagrađenih objekata i u tom dijelu predviđa legalizaciju jedino i samo ako je bespravni objekat predviđen važećim planskim dokumentom ili Planom generalne regulacije Crne Gore.

Primjena Zakona na bespravno izgrađene objekte rezultiraće time da bespravno izgrađeni objekti koji su predviđeni važećim planskim dokumentima, odmah nakon stupanja na snagu Zakona mogu započeti postupke legalizacije.
Ministar Radulović je najavio održavanje okruglog stola na koji će biti pozvana stručna javnost i na kojem će zainteresovanim učesnicima detaljnije biti prezentovana zakonska rješenja, a koji će biti održan 19. aprila.