Studenti kojima su praktična znanja “slaba strana” ubuduće neće biti problem na koji godinama poslodavci u Crnoj Gori ukazuju.

Načelnica Direkcije za visoko obrazovanje u Ministarstvu prosvjete, Biljana Mišović, kaže da izmjene Zakona o visokom obrazovanju, koji je na javnoj raspravi, podrazumijevaju uvođenje obavezne praktične nastavem, prenosi Pink M.

Rezultati studija koje su rađene na temu kvaliteta praktičnih znanja diplomiranih studenata u Crnoj Gori i njihova primjenjivost u realnim radnim uslovima, kao i analize Programa stručnog osposobljavanja lica sa stečenim visokom obrazovanjem, jasno ukazuju, kaže ona, da se upravo praktična znanja u odnosu na teorijska moraju unaprijediti i da se praktičnoj nastavi mora posvetiti velika pažnja.

Upravo je Radni tim za izradu izmjena i dopuna Zakona o visokom obrazovanju, vođen ovim činjenicama, predvidio uvođenje obavezne praktične nastave na ustanovama visokog obrazovanja u obimu 25% kao obaveznog dijela studijskog program. – objašnjava Mišović. U toku postupka akreditacije, odnosno kontrole kvaliteta studijskog programa, za koji će biti odgovorna Agencija za obezbjeđenje kvaliteta u visokom obrazovanju, između ostalog, ocjenjivaće se zastupljenost i kreditno vrednovanje praktične nastave.

Obezbjeđenje praktičnog iskustva studentima je neophodan element procesa obrazovanja, da bi mladi stručnjaci po sticanju diplome posjedovali kvalitetna praktična znanja i spremnost da se lakše adaptiraju i uključe u realno radno okruženje.– kaže ona.

Izbor modela finansiranja ustanova visokog obrazovanja je u ovom trenutku takođe jedno od najaktuelnijih pitanja koje se razmatra u gotovo svim evropskim zemljama.