mladi BeranaDan otvorenih vrata za NVO

Nakon više od tri sata rasprave i 90- to minutne pauze, umjesto desetominutne, kako je bila najavljena, koja je data kako bi se definisali zaključci Vanredne sjednice SO Berane, odbornici lokalnog parlamenta jednoglasno su usvojili njih osam. Kako je definisano, odbornici SO su osudili napad na Igora Tomkića i paljenje njegove imovine kao napad na multikulturni i multikonfesionalni karakter opštine Berane, koji ne može narušiti multinacionalni sklad, piše Espona.

Odbornici su u zaključcima, takođe, osudili pojavu vršnjačkog nasilja do kojeg je došlo nedavno u jednoj od osnovnih škola u Beranama, ali su i zatražili da se utvrdi odgovornost nadležnih državnih organa tokom pomenutih događaja i izrazili poželjnim ponovnim uvođenjem instituta lokalnog policajca.

To je epilog sjednice tokom koje su sve diskusije imale jedan zajednički imenitelj- osudu napada na Igora Tomkića i paljenje njegove imovine, ali tokom rasprave diskusanti nijesu imali jedinstveno mišljenje da li se radilo o činu kriminalaca, ili je on imao nacionalistički i šovinistički karakter.

Obrazlažući svoju inicijativu za sazivanje Vanredne sjednice, Dragoslav Šćekić- predsjednik Opštine, je kazao da je Opština od prvog oglašavanja zvanično osudila kriminalno ponašanje pojedinaca i grupe prema Igoru Tomkiću, dodajući da on nije vezan za nacionalnu pripadnost oštećenog i da Berane nije grad u kojem je živa nacionalistička svijest, već opština koja je dobitnik Priznanja Vjesnik mira. Šćekić je istakao da tokom sjednice treba razgovarati i o svim vidovima kriminalnih radnji prisutnih na području beranske opštine, izražavajući nezadovoljstvo radom nadležnih državnih instituacija.

Takvo mišljenje je imala i većina odbornika vladajuće većine, koji su svi isticali da napad na Tomkića nije bio inspirisan njegovim nacionalnim i vjerskim porijeklom, postavljajući pitanje: kako je noguće da do paljevine njegove imovine dođe u periodu kada je njega čuvala policija?

S druge strane, odbornici opozicije su dali punu podršku radu policije i tužilaštva na rasvjetljavanju svih pojedinosti napada na Tomkića, navodeći da je Berane uvijek odisalo multinacionalnim skladom, ali da, kako su navodili, da kao motiv napada na Igora Tomkića i njegovu imovinu ne treba ispustiti ni ono na šta je i on sam ukazao u jednom od intervjua- da mu je prijećeno kao pripadniku manjinskog naroda.

Treba reći da su pored odbornika lokalnog parlamenta, Vanrednoj sjednici prisustvovali predstavnici Opštine, javnih ustanova i preduzeća čiji je ona osnivač, a da su izvjestioci jedine tačke dnevnog reda „ Informacija o trenutnoj bezbjedonosnoj situaciji u opštini Berane sa posebnim osvrtom na poslednja dešavanja“ bili Gorica Golubović- rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva i Miodrag Mića Božović- načelnik Centra bezbjednosti Berane.

Kako su Golubovićka i Božović izvijestili u svom uvodnom izlaganju, bezbjedonosna situacija u Beranama je stabilna. Oni su, takođe, prezentovali ostvarene rezultate institucija na čijem su čelu, ističući i njihovu odličnu institucionalnu saradnju.