Najava Vlade da će sjutra krenuti sa blokadom računa svih poreskih dužnika koji se nijesu prijavili za reprogram dugova, izazvaće veliki broj stečajeva, zatvaranje radnih mjesta i povećanje nelikvidnosti, smatraju u Uniji poslodavaca (UPCG).

U toj poslovnoj asocijaciji očekuju da Poreska uprava (PU) blokade računa sprovodi korektno, po principu jednakosti i neselektivnosti, pišu Vijesti.

U UPCG smatraju i da je Ministarstvo finansija te mjere trebalo da najavi ranije, jer bi se za reprogram prijavilo više dužnika.

“Mjere koje je Vlada najavila prema poreskim dužnicima su iz okvira nadležnosti i ne predstavljaju novinu, jer ih je PU mogla pokrenuti i mnogo ranije, shoodno zakonskim ovlašćenjima. U tom smislu, apsolutno nijesu sporne”, kazali su iz UPCG.

UPCG je, kako su podsjetili njeni predstavnici, u prethodnih mjesec sa PU u okviru kampanje Poreski karavan obišla opštine na sjeveru i održala tribine s privrednicima. Jedna od tema je bio i reprogram poreskih obaveza.

UPCG smatra da je te mjere trebalo eksplicitno najaviti prilikom objavljivanja poziva za reprogram poreskog duga.

“Mnoga preduzeća, posebno iz reda mikro, malih i srednjih, su od otvaranja poziva za reprogram preispitivala svoju sposobnost da u slučaju reprogramiranja zaostalih obaveza uredno izmiruju i rate po reprogramu i tekuće obaveze i upravo iz straha od zaprijećenog otvaranja stečajnog postupka ukoliko ne budu mogli da izmiruju te obaveze, nijesu ušli u program reprograma. Da im je u startu predočeno da će, ukoliko ne uđu u reprogram, odmah biti izloženi blokadi poslovnih računa i otvaranju stečaja, sigurno bi se većina njih, koji su odustali od toga, ipak odlučila da reprogramira svoje obaveze”, saopštili su iz UPCG.

U UPCG strahuju da će blokada računa poreskih dužnika imati veoma negativne efekte prema drugim, sada likvidnim firmama, zbog nemogućnosti naplate potraživanja za obavljeni promet robe i usluga.

“Ako je Vlada odlučna da sprovede sve što je najavljeno, bez obzira na posljedice, važno je od koga će početi”, rekli su iz UPCG.
Najmanje što bi bilo za očekivati, kako su naveli, je da se ti postupci sprovode korektno, po principu jednakosti i neselektivnosti.

“Bilo bi jako loše ukoliko bi se drugačije postupalo”, zaključili su iz UPCG.
Vlada je krajem prošle godine donijela Zakon o reprogramu poreskog duga.

Cilj je da se obveznicima suočenim sa poteškoćama omogući da na relaksiran način izmire poreske obaveze u roku od pet godina bez plaćanja kamate.

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za reprogram poreskog duga raspisan je 15. februara, a rok ističe 1. aprila.

Ministar finansija, Darko Radunović, najavio je da će Vlada, nakon isteka tog roka, krenuti u prinudnu naplatu kod svih poreskih dužnika koji ne uđu u reprogram, ili na drugi način ne izmire svoje obaveze.