Na sjednici Senata Univerziteta Crne Gore kojom je predsjedavao rektor prof. dr Vladimir Božović, jednoglasno je donijeta odluka o angažovanju istaknutog stručnjaka i naučnika Slobodana Markovića profesora Prirodno – matematičkog fakulteta u Novom Sadu.

Odluka o angažovanju gostujućeg istraživača i predavača donijeta je na prijedlog Odbora za interdisciplinarne i multidisciplinarne studije Univerziteta Crne Gore i ima za cilj unapređenje intenzivne naučne saradnje, stvaranje renomiranih naučnih publikacija, razvoj projektnih aplikacija, učešće u projektima, pružanje ekspertske pomoći u realizaciji i podizanje kvaliteta master i doktorskih studija.

Prof. dr Marković jedan je od vodećih svjetskih istraživača u oblasti geonauka. Uvršten je u Stanfordsku listu 2% najuspješnijih istraživača u svijetu za rezultate postignute u 2020. i 2021. godini. Angažovan je u radu mnogih međunarodnih naučnih asocijacija, a recezent je i gostujući urednik u brojnim vodećim međunarodnim časopisima.