Povodom crnogorskog praznika kulture – Njegoševog dana, neradni dani su ponedjeljak 13. novembar i utorak 14. novembar.

“Na osnovu Zakona o državnim i drugim praznicima (“Sl.list RCG”, br. 27/07 i “Sl.list CG”, br. 36/13, 145/21, 3/23 i 30/23) državni praznik je 13. novembar – Njegošev dan, crnogorski praznik kulture. Kako se, shodno navedenom Zakonu, državni i drugi praznici praznuju dva dana i to na dan praznika i narednog dana, povodom državnog praznika 13. novembar – Njegošev dan, crnogorski praznik kulture, neradni dani su ponedjeljak 13. novembar i utorak 14. novembar”, saopšteno je iz Ministarstva rada i socijalnog staranja (MRSS).

Iz tog vladinog resora navode da su državni organi, organi lokalne samouprave, javne ustanove, javna preduzeća i drugi subjekti koji obavljaju djelatnosti od javnog interesa dužni da u praznične dane obezbijede vršenje poslova čijim bi prekidom mogle nastupiti štetne posljedice po građane ili državu.