Lokalna uprava Petnjice je ove godine odlučila da intenzivno radi na rješavanju vodosnabdijevanja opštine. Završena je tenderska procedura oko odabira najbolje ponude za nabavku cijevi za vodovod “Murovsko vrelo”, a vrijednost je 100.000 eura, pišu Dnevne novine.

Ovo je za sada najveći iznos kada je riječ o realizaciji ovog projekta. Iz budžeta Ministarstva poljoprivrede je obezbijeđeno 80 000 eura, a lokalna uprava je izdvojila 20 000 eura, prenosi CDM.

“Smatram da su ovo značajna sredstva i da ćemo u u ovoj godini uraditi dosta na vodovodu. Vjerjujem da će i ove godine biti angažovana Vojska Crne Gore koja nam je mnogo pomogla u prethodne dvije kada je u pitanju iskop kanala. Takođe, očekujem da će i građani učestvovati sa svojim sredstvima, a sve sa ciljem da što više uradimo na ovom projektu. Posjetu premijera Markovića smo iskoristili da na način da smo i ovo pitanje tretirali i ja lično očekujem da će premijer obezbijediti dodatna sredstva, jer se sam uvjerio da je ovo projekat od izuzetne važnosti za našu opštinu i da je u ovom trenutku najveći u Crnoj Gori“, naglasio je predsjednik opštine Samir Agović.
Osim pomenutog vodovoda u toku je tenderska procedura oko odabira najbolje ponude za izradu kapteže na vodovodu Višnjica u Savinom Boru.

Ono što takođe opterećuje jeste i problem gradskog vodovoda koji se često muti kada pada kiša ili snijeg.

“Pokušaćemo da iznađemo najbolje moguće rješenje za ovakvo stanje. Podsjetiću da smo gradili hlonatorsku stanicu i da se voda sada redovno hloriše, ali da bi bila u potpunosti ispravna mora se eliminasati mutnoća vode. Kako smo dobili mišljenje od relevantnih institucija, tehnologija je jako skupa za izgradnju takvog postrojenja koje je takvog tehnološkog dostignuća da u potpunosti može da eliminiše mutnoću. Uputili smo niz zahtjeva prema potencijalnim donatorima i očekujemo da će bar neko od njih biti spreman da nam pomogne da riješimo ovaj veliki problem“, rekao je Agović.

Lokalna samouprava se nalazi u pripremnoj fazi za preuzimanje na gazdovanje od strane lokalnog komunalnog preduzeća još nekoliko vodovoda, a sve sa ciljem da se na odgovorniji način brine o kvalitetu vode za piće.