Fond zdravstva od prvog marta refundiraće građanima troškove kupljenog lijeka po punoj cijeni do limita koji je određen maksimalnom cijenom lijeka od Agencije za ljekove, ističu iz Fonda, po cijenama koje su formirale privatne apoteke pojasnio je direktor crnogorskog Fonda zdravstva Sead Čirgić.

On je istakao da pravo na refundaciju troškova kupljenog lijeka gubi osigurano lice koje odbije da realizuje recept iako mu je u apoteci ponuđen lijek iz iste farmakoterapijske grupe, odnosno lijek istog hemijskog sastava od drugog proizvođača, takozvana paralela.

“Refundacijom nabavke ljekova osiguranim licima u visini cijene koštanja, a najviše do visine maksimalne cijene lijeka crnogorski osiguranici će biti u povoljnijem položaju u odnosu na dosadašnji način refundacije naknade troškova ljekova po cijenama lijeka po kojima ih je obezbjeđivao Montefarm”, kazao je Čirgić.
Broj podnijetih zahtjeva Fondu zdravstva osiguranika za refundaciju sredstava za ljekove u godini za nama, kako je kazao, značajno je smanjen u odnosu na 2015. godinu.
“Po osnovu refundacije ljekova u 2016. godini isplaćeno je 141.490,59 eura, dok je u 2015. godini isplaćeno 244.854,39 eura, što je manje za 103.363,80 eura. Razlog tome je bolja snabdjevenost ljekovima u 2016. godini”, ocijenio je Čirgić.
Očekivanje Fonda je, kako je rekao, da troškovi na ime refundacije ljekova ne bi trebalo značajnije da rastu u ovoj godini ukoliko snabdjevenost ljekova bude zadovoljavajuća.
“Teško je predvidjeti kakva će potražnja osiguranika biti”, rekao je Čirgić.
On je objasnio da su u 2015. godini troškovi refundacije ljekova bili veći u odnosu na 2016. godini, iako je bilo očekivano da budu manji, s obzirom na to da su u sistem bile uključene i privatne apoteke sa kojima je Fond imao zaključen ugovor.
Fond je do sada, kako je rekao, izdvajao oko 60.000 eura na godišnjem nivou za osigurana lica koja su imala pravo na trakice i lancete, odnosno za lica do 18 godina kojih je oko 2.000.
“Sada će biti potrebno obezbijediti dodatna sredstva u iznosu od 585.000 eura za oko 10.000 osiguranika koji su oboljeli od šećerne bolesti i na terapiji su insulinom”, precizirao je Čirgić.

Procjena troškova za lancete i dijagnostičke trake, dok Montefarm ne nabavi dovoljne količine u svojim apotekama, kako je rekao, ne može se dati, jer će njihova visina zavisiti od vremena koje je potrebno Montefarmu da ih obezbijedi u svojim apotekama.
“Trošak u sistemu na mjesečnom nivou će biti isti, jer će se umjesto apoteka, ostvariti kroz refundaciju troškova osiguranom licu. Novac za refundaciju ljekova obezbijeđen je u okviru ukupnog budžeta Fonda i ne očekujemo probleme u realizaciji”, zaključio je Čirgić