Mladi BeranaTri kardioanesteziologa napustila Klinički centar

Odlazak kvalitetnog kadra iz Berana i Crne Gore u cjelini nije rijetkost, naši sugrađani odlaze kako bi našli normalne uslove za egzistenciju i rad.

Brojni su primjeri, ali akcenat se posebno stavlja na ljekare i medicinsko osoblje, koji će svoje mjesto pod suncem naći u nekoj od zapadnih zemalja, piše portal Radio Berane.

Na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Berane trenutno se nalaze četiri nezaposlena lica sa zanimanjem doktor medicine. „To su lica koja nemaju obavljen pripravnički staž, ali će već od januara kroz program stručnog osposobljavanja biti angažovani i najvjerovatnije nakon toga i zasnovati radni odnos“, dodaju iz beranskog Zavoda za zapošljavanje. Na evidenciji ZZZ Berane nalaze se 23 nezaposlena lica sa završenom Visokom medicinskom školom.

Na nivou Crne Gore stanje je nešto drugačije. Na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Crne Gore trenutno se nalazi 68 nezaposlenih lica sa zanimanjem doktor medicine. Na evidenciji je i šest nezaposlenih specijalista i to dvoje sa zanimanjem specijalista pedijatrije, jedan specijalista plastične i rekonstruktivne hirurgije, specijalista ginekologije i akušerstva i dvoje specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije.

Dok u Crnoj Gori desetine ljekara ne uspijevaju da pronađu posao, onda i ne čudi podatak koji je ranije objavio Sindikat doktora medicine da je u poslednjih pet godina iz Crne Gore otišlo više od 40 ljekara.

U Sindikatu smatraju da loše upravljanje ljudsim resursima već pogađa korisnike sistema javnog zdravstva.

„Kao primjer navešćemo da u javnim zdravstvenim ustanovama nema nijednog dječjeg alergologa, oftalmologa, reumatologa i psihijatra, dok u cijeloj Crnoj Gori ordiniraju po jedan dječji anesteziolog, ORL, neurolog, gastrenterolog i hematolog“, konstatuju u sindikatu.

Ljekari koji su napuštali KCCG navodili su ekonomske razloge. Ljekari iz Crne Gore uglavnom odlaze u Sloveniju, Njemačku, Veliku Britaniju i u skandinavske zemlje. Međutim, glavni problem za Crnu Goru je taj što u ovakom malom zdravstvenom sistemu odlazak jednog specijaliste stvara prazninu u sistemu.