Ekipa portala Mladi Berana posjetila je Crveni krst u Beranama i posjetu iskoristila da se uvjeri u konstantnost i ozbiljan rad te ustanove, koja trenutno ima tri aktivna projekta, a pripremaju još neke dodatne aktivnosti.

Najveći od tih projekata je ,,Promocija i zaštita ljudskih prava Roma, Egipćana i drugih’’.
Projektom su predviđene sljedeće aktivnosti: Sastanci koordinatora sa roditeljima romske populacije, pomoć u pribavljanju socijalnih prava i usluga, radionice kluba mladih, muzičke radionice, obuka u pružanju prve pomoći, porodični centar.

Drugi projekat koji realizuju je ,,Briga o starima’’ čiji donator je italijanski crveni krst. Programom je obuhvaćeno 40 lica koja su sama, stara, bolesna ili žive sa nekim kom je potrebna pomoć. O njima brinu volonteri koji ih posjećuju i obezbeđuju osnovne usluge kao što su: nabavka namirnica-ljekova, plaćanje računa i sitni kućni poslovi. Za volontere je obezbijeđena edukacija kako bi kvalitetnije doprinijeli pomoć starima.

Crveni krst vrši i raspodjelu invalidskih kolica licima kojima su potrebna.

A povodom 8. maja svjetskog dana crvenog krsta biće sprovedena sabirna akcija ,,Solidarnost na djelu’’. Akciju će sprovesti volonteri crvenog krsta Berane. Tada će građani biti u prilici da doniraju hranu i higijenu prema svojim mogućnostima.

Akcija će se održati u šestog maja od 9-18 časova u super marketima ,,VOLI’’ i ,,Laković’’
U crvenom krstu planiraju da sredinom maja organizuju opštinsko takmičenje i pružanju prve pomoći ekipa podmladka i omladine, saopštili sun am i crvenom krstu.