Deseti maj se u svijetu obilježava kao Dan ptica i drveća. Ovaj dan se svugdje obilježava na taj način, što se polaže izuzetna pažnja na očuvanje rijetkih vrsta ptica i drveća.

Intenzivni razvoj industrije i mnoge aktivnosti u korist razvoja civilizacije dovele su do ugrožavanja prirodne sredine. Danas, razvijene države pokušavaju ispraviti greške XIX i XX vijeka. Ipak se, još uvek, sječom drveća i drugim aktivnostima uništavaju prirodna staništa, izvori ishrane i gnjezdilišta, broj vrsta ptica u staništima je sve manji, kao i ostalih vrsta flore i faune.

Današnje vrste ptica se karakterišu prisustvom perja, specijalne diferencijacije kože. Posjeduju kljun bez zuba, lagane ali čvrste kosti, srce sa dvije komore i dvije pretkomore. Većina vrsta ima prednje ekstremitete modifikovane u krila i sposobnost letenja, iako su neke grupe sekundarno izgubile ovu sposobnost. Interesantna karakteristika velikog broja vrsta ptica je njihova migracija.

Drvo je jedna od životnih formi biljaka. Glavna karakteristika ove životne forme je više-manje čvrsto stablo, omogućeno sintetisanjem sekundarnog ćelijskog zida između biljnih ćelija. U ovakvom ćelijskom zidu se nalaze mnogobrojne paralelne niti celuloze, povezane molekulima hemiceluloze i pektina. Nijesu, međutim, sve biljke sa drvenastim stablom drveće; neke mogu biti u formi žbuna, šiba ili lijane.

Karakteristika kojom se drvo razlikuje od ostalih drvenastih biljaka je postojanje samo jednog stabla koje se grana, ali ne neposredno iznad podloge.