Elektropivreda Crne Gore izgubila je prvi slučaj za velike poplave po tužbama građana Goražda (BIH), koje je prije sedam godina izazvala Hidroelektrana Piva u ovoj bosanskoj opštini.

Kako je potvrđeno „Vijestima“, pravosnažnom presudom, EPCG je dužna da nadoknadi štetu porodici Kožo za porodičnu kuću u centru Goražda u iznosu od 150.000 konvertibilnih maraka, odnosno nešto više od 70.000 eura.

„U predmetu po tužbi Kožo Esada i drugih donesena pravosnažna presuda i obavezana EPCG AD Nikšić da tužiocima isplati iznos koji je značajno manji od tog iznosa”, kazali su „Vijestima“ iz PR službe EPCG.

Oni navode da su revizijom Vrhovnom sudu Federacije BIH pokušali da poruše presudu Kantonalnog suda u Goraždu, ali da je ona odbijena. Sada je pokrenut postupak u Crnoj Gori za priznanje strane sudske odluke, nakon čega predstoji izvršenje, odnosno isplata štete.

„Pred Opšinskim sudom u Goraždu vodi se osam postupaka radi naknade štete zbog poplava koje su se desile u decembru 2010. godine, a pred Osnovnim sudom u Foči jedan postupak po navedenom osnovu,” kažu iz EPCG.

Zbog poplava 2011. godine, koje je izazvala HE Piva, je pretrpjelo veliku štetu, za koju su bosanski mediji kalkulisali da Crnu Goru može koštati blizu osam miliona eura.

Na pitanje šta je preduzeto da se eventualno nove poplave preduprijede, iz EPCG podsjećaju da ekstremne situacije znatno uvećanog obima padavina, ponavljaju s vremena na vrijeme i da su tada akumulacije na prelivu velike.

„Ljudski faktor teško može da ima nekog presudnog uticaja na čitavu situaciju i pored činjenice da akumulacije mogu donekle regulisati enormne dotoke voda, te da svi naši elektroenergetski objekti tada rade maksimalnom snagom”, kazali su iz EPCG „Vijestima“, na pitanje šta je preduzeto da se eventualno nove poplave preduprijede, podsjećajući da se ekstremne situacije znatno uvećanog obima padavina ponavljaju s vremena na vrijeme i da su tada akumulacije na prelivu velike.

EPCG tvrde da, u kontaktu sa Sektorom za vanredne situacije Crne Gore, kao i nadležnima u BiH, obavještava stanovništvo da sa plavnih područja uklone pokretnu imovinu, kako bi se umanjila eventualna šteta.