Šestog aprila 1888. godine Knjaz Nikola je donio ukaz o proglašenju Opšteg imovinskog zakonika, čiji je autor međunarodno poznati i priznati naučnik, profesor slovenskog prava doktor Valtazar Bogišić. 

Umjesto korekcija i dorade Danilovog zakonika iz 1855. godine nakon temeljnog naučnog proučavanja crnogorske stvarnosti dotadašnjih shvatanja i običaja, doktor Bogišić je stvorio Zakonik koji je predstavljao izraz pravne autentičnosti jedne zemlje, a bio je usklađen i sa zakonodavstvom drugih država.  Imao je 986 članova, kojima je bilo uređeno stvarno i obligaciono pravo.